< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 maart 2017

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren bekrachtigd en gepubliceerdDe minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Koning hebben de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren ondertekend. De wet is op 28 maart 2017 gepubliceerd in het Staatsblad. Eerder, op 8 november 2016, aanvaardde de Eerste Kamer het initiatiefwetsvoorstel en op 24 februari 2017 stemde de ministerraad in met bekrachtiging ervan.

Voorlopig verandert er nog niets, de invoering ervan brengt enkele jaren voorbereiding met zich mee. De planning is gericht op inwerkingtreding per 1 januari 2020.

Lees hier meer over wat de wet inhoudt.
Daar is ook de link gegeven naar Staatsblad 2017, 123 waarin de wet is gepubliceerd.


Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.