< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 juli 2017

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Uitvoering overeenkomst VWNW-beleid en WW-dossier sector RijkLees hier de circulaire waarmee nadere informatie wordt gegeven over de op 28 juni 2017 gesloten overeenkomst over het VWNW-beleid en het WW-dossier in het Sectoroverleg Rijk, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2017, 40405.
Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.