< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 maart 2017

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Circulaire toepassing wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid

Lees hier de circulaire toepassing van de wet modernisering verlofregelingen bij de rijksoverheid, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2017, 17357.

Let op: om de teksten met onderstreepte passages en tussen haken geplaatste passages goed te kunnen lezen dient u de authentieke pdf-versie te downloaden. In de online versie van de circulaire zijn deze (nog) niet goed te zien.Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.