< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

22 december 2015

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Wijziging systematiek opbouw van vakantie-uren

Lees hier de AMvB waarmee diverse rechtspositionele regelingen voor rijksambtenaren worden gewijzigd vanwege het aanpassen van de systematiek van de opbouw van vakantie-uren, zoals gepubliceerd in Staatsblad 2015, 530.


Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.