< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 oktober 2015

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid

Lees hier de circulaire toepassing Wet werk en zekerheid bij de Rijksoverheid, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2015, 37839.

Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.