< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

23 juni 2017

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Wijziging Regeling aanwijzing TMG-functies

Lees hier de wijziging van Regeling aanwijzing TMG-functies in verband met toevoeging van de functie van plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aan de TMG, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2017, 32874.


Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.