< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2016

Via de Signalering wordt melding gemaakt van alle in het Staatsblad en in de Staatscourant gepubliceerde regelgeving en circulaires op het gebied van Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk.

Inhoudsopgave

Indexering diverse bedragen per 1 januari 2017

Lees hier de regeling waarmee jaarlijks diverse bedragen worden geindexeerd, met voor het rijkspersoneel onder andere de wijziging van de bedragen in de Reisregeling Binnenland en de salaristabel voor arbeidsbeperkten per 1 januari 2017, zoals gepubliceerd in Staatscourant 2016, 68809.


Colofon

Indien u de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie Rijk automatisch wilt ontvangen kunt u zich hier aanmelden en vervolgens via Aanmelden nieuwsbrieven de volgende selectie toepassen:

  • Afzender: ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  • Thema: Werk en loopbaan
om de Signalering Arbeidsvoorwaarden & Rechtspositie te vinden.