< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

25 mei 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de dijkversterking op Marken.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

Nieuwe naam markeert nieuwe fase dijkversterking

Het project waarover deze nieuwsbrief gaat, heeft een nieuwe naam: Dijkversterking Marken. De bescherming van Marken tegen water gaat een nieuwe fase in. De pilot Meerlaagsveiligheid Marken is afgerond. Rijkswaterstaat gaat nu verder met het voorbereiden van de dijkversterking.
Lees meer

Ontwerpen met het hoofd en met het hart

Het ontwerpen van een dijkversterking is een technische aangelegenheid. Een kwestie van rekenen en tekenen. Maar als het over de dijk in Marken gaat, komt er ook emotie bij kijken, zegt Alex Hekman van ingenieursadviesbureau Sweco. ‘Om te beginnen is Marken een beschermd dorpsgezicht. Daar houden we natuurlijk rekening mee. Daarnaast kent iedereen het verhaal over de watersnoodramp van 1916.’
Lees meer

Het gevaar komt niet alleen van zee, maar ook van boven

Ook Markers moeten beducht zijn voor natte voeten. De oorzaak? Enorme regenbuien die gepaard gaan met harde wind. Weerman Gerrit Hiemstra benadrukte het gevaar van overstromingen door deze zogenaamde clusterbuien. Hij deed dat tijdens de presentatie van de onderzoeksresultaten Marken boven Water op 13 maart. Waterbewust bouwen op Marken is dus zeker zinvol en realistisch.
Lees meer

Waterveiligheid op de agenda dankzij pilot

In 2013 stond overstromingsgevaar op Marken bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland nog niet scherp op het netvlies. Dat is nu wel anders. Beleidsmedewerker Gertjan Winter vertelt wat deelname aan de pilot van Rijkswaterstaat op Marken heeft opgeleverd voor de rampenbestrijding in de regio.
Lees meer

Speuren naar archeologische vindplaatsen

Eind mei en begin juni doet Rijkswaterstaat archeologisch onderzoek. Langs de Zuid- en Westkade speuren archeologen zowel onder als boven water naar archeologische vindplaatsen. Zo komt de aannemer bij het versterken van de dijk niet voor verrassingen te staan.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten? www.rijkswaterstaat.nl U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 07.00u - 20.00u)