< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

17 oktober 2017

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over het project Dijkversterking Marken. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Archeologische onderzoeken Marken afgerond

In de vorige nieuwsbrief berichtten wij u over de archeologische onderzoeken die zijn uitgevoerd op en rond Marken. Ingenieursbureau Sweco zocht de afgelopen maanden samen met archeologisch adviesbureau ADC ArcheoProjecten boven en onder water naar sporen uit het verleden.  Lees meer

Twee varianten voor versterking Zuidkade Marken

In juli 2016 heeft minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu gekozen voor een dijkversterking die het voormalige eiland Marken de komende vijftig jaar moet beschermen tegen overstromingen. Dat gebeurde na uitgebreid onderzoek naar beschermingsmogelijkheden voor Marken en na overleg met partners, bewoners en andere betrokkenen. In die verkenning zijn voor de Zuidkade twee mogelijke varianten gekozen: het zandcunet en de compacte variant. Beide zijn afgelopen jaar door ingenieursadviesbureau Sweco verder uitgewerkt.  Lees meer

Maaien en meer

Om Marken zo goed mogelijk te beschermen tegen het water zijn regelmatig onderhoud en inspecties aan de dijk noodzakelijk. Sinds 1 januari 2016 voert aannemerscombinatie SPIE/ Van Doorn deze werkzaamheden uit in opdracht van Rijkswaterstaat. “Marken heeft voor ons een bijzondere positie,” vertelt Christian de Wit, Omgevingsmanager bij SPIE/Van Doorn. Lees meer

Leefruimte voor de mossel komt terug

In de eerste week van oktober is in het Markermeer langs de Zuidkade van Marken nader onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van mosselbanken. Tot 50 meter vanaf de Zuidkade zijn de bodem en het water onderzocht. Vanaf een boot namen de onderzoekers monsters van de mosselbanken om die vervolgens verder te bestuderen in het laboratorium. Daar is onder andere bekeken welke mosselsoorten voorkomen rond Marken en hoe voedselrijk die zijn voor de vogels in het gebied. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten? Kijk op: rijkswaterstaat.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (weekdagen 07.00u - 20.00u, zon-en feestdagen 10.00u - 18.30u)