< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 november 2016

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de voorbereiding en de uiteindelijke dijkversterking op Marken.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Inhoudsopgave

De keuze is gemaakt. Hoe nu verder?

In juli stelde minister Schulz van Haegen van Infrastructuur en Milieu het voorkeursalternatief voor de dijkversterking op Marken vast. Daarmee gaat het project Dijkversterking Marken de Planuitwerkingsfase in. Wie zijn hierbij betrokken en wat gebeurt er nu precies? Lees meer

Hoogheemraadschap werkt mee op Marken

Tot nu toe beheert Rijkswaterstaat de dijken op Marken. Als de dijkversterking klaar is, neemt het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) het beheer en onderhoud over. Daarom denken en werken medewerkers van HHNK nu al mee over en op Marken. Lees meer

Zo onderzoek je de ondergrond van Marken

Vanaf 1 januari 2017 gelden nieuwe landelijke normen voor de waterveiligheid van dijken. De nieuwe rekenmethodes vragen om nieuw grondonderzoek. Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel en Arcadis Nederland voeren daarom grondonderzoek uit op Marken. Frank van Heerebeek, hoofd buitendienst, legt uit hoe dat onderzoek in zijn werk gaat. Lees meer

Waarom waterbewust bouwen belangrijk is

Met de komst van de Afsluitdijk is de aandacht voor waterbewust bouwen op Marken op de achtergrond geraakt. Het gevolg: er staan nu huizen op het maaiveld die niet bestand zijn tegen een overstroming. Het onderzoek ‘Marken boven water’ laat bewoners woningen zien die wel waterbewust zijn ontworpen. Anneke Mobron van de gemeente Waterland legt uit waarom waterbewust bouwen belangrijk is. Lees meer

Crisisoefening Waterwolf: als de dijken breken

Op 3 november overstroomde Marken. Gelukkig was het geen menens, maar een crisisoefening. Zo konden hulpdiensten, de gemeente Waterland, de provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat, het Hoogheemraadschap, Defensie en de veiligheidsregio oefenden of Marken goed voorbereid is op een overstroming. Hans Lely, piketmedewerker bij Rijkwaterstaat, simuleerde met zijn team onder andere de dijkdoorbraak. Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl 
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 07.00u - 20.00u)