< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 december 2015

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de voorbereiding en de uiteindelijke dijkversterking op Marken.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Kader Ruimtelijke Kwaliteit beschermt eigenheid Marken

Kader Ruimtelijke Kwaliteit beschermt eigenheid Marken

Marken heeft een uniek landschap en bijzondere cultuurhistorische en archeologische eigenschappen. Daarom is Marken aangemerkt als beschermd stads- en dorpsgezicht. Bij het opstellen van een plan voor versterking van de dijk wordt dan ook niet alleen gekeken naar veiligheid, maar ook actief gezocht naar manieren die de kwaliteiten van Marken versterken.
Lees meer

De vergeten watersnoodramp van 1916

De vergeten watersnoodramp van 1916

In het officiële verslag over de watersnoodramp van 1916, waarbij in de nacht van 13 op 14 januari een groot gedeelte van Noord-Holland overstroomde, is Marken slechts een voetnoot. Op Marken waren overstromingen nu eenmaal geen uitzondering. Maar bij deze overstroming lieten 16 mensen het leven en zagen enkele bewoners hun huis letterlijk in het water verdwijnen. Dit was ook voor Marken zeer uitzonderlijk. Daarom wordt op 14 januari 2016 op Marken een monument voor alle slachtoffers onthuld.
Lees meer

Professionals praten over crisisbeheersing in regio Marken

Professionals praten over crisisbeheersing in regio Marken

Om Marken beter te beschermen is het belangrijk dat overheden precies weten wie wat doet bij een eventuele overstroming. Op 18 november tijdens een netwerkbijeenkomst zochten 100 professionals van onder meer gemeenten, waterschappen, brandweer en politie elkaar op om kennis uit te wisselen over crisisbeheersing in de regio.
Lees meer

Simulatie geeft inzicht in gevolgen mogelijke overstroming Marken

Simulatie geeft inzicht in gevolgen mogelijke overstroming Marken

Hoe beperk je de gevolgen van een mogelijke overstroming? Tijdens een overstromingssimulatie op 4 september bekeek het onderzoeksteam van Rijkswaterstaat samen met bewoners en afgevaardigden van provincie, gemeente, bedrijven, maatschappelijke organisaties en veiligheidsregio wat de impact van een overstroming op bestaande woningen zou zijn. “Met de simulatie wilden we bewoners bewust maken van de impact van een overstroming”, legt Geert de Vries, adviseur ruimtelijke kwaliteit en projectleider, uit. “Bovendien wilden we in de woningen kijken of de maatregelen die wij in gedachten hadden bruikbaar zijn.” 
Lees meer

Werken aan een sterke, mooie dijk bij Marken

Werken aan een sterke, mooie dijk bij Marken

Marken op een degelijke én aantrekkelijke manier beschermen tegen water. Hoe pakken we dat aan? Bewoners, ingenieurs en overheidsvertegenwoordigers hielden op 19 november tijdens het ontwerpatelier verschillende oplossingen tegen het licht.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 07.00u - 20.00u)