< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

29 april 2016

In deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over de voorbereiding en de uiteindelijke dijkversterking op Marken.

 

Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Dat is Rijkswaterstaat.

Landschapsarchitect zorgt dat veilige dijk bij Marken past

Als je werkt aan de dijk op Marken, helpt het als je zelf iets hebt met dijken. Wat dat betreft is landschapsarchitect Durk de Vries de juiste man op de juiste plaats. ‘De mooiste plek is voor mij het grensgebied tussen land en water.’
Lees meer

Leren, doen en beleven met WaterKustLand

2016 staat in het teken van de watersnoodramp uit 1916. Stichting Een Dijk van een Kust initieert en organiseert hiervoor het hele jaar door culturele evenementen voor jong en oud. Jetty Voermans, secretaris van Stichting Een Dijk van een Kust, vertelt welke activiteiten het komende jaar brengt.
Lees meer

Onderhoud met aandacht voor de omgeving

Voor 2016 staat er al flink wat dijkonderhoud op de planning. Van groenonderhoud tot het controleren van de conditie van de dijk. Sinds dit jaar voert een nieuwe aannemer het onderhoud uit: combinatie SPIE/Van Doorn. In hun aanpak hebben zij veel oog voor de omgeving.
Lees meer

Rampenoefening op Marken

Een overstroming van Marken als in 1916 zal niet snel weer gebeuren, zeker niet als de dijken weer geheel zijn versterkt. Toch moeten allerlei organisaties en bewoners zich goed voorbereiden op een noodsituatie en weten hoe te handelen. Daarom vindt dit najaar een uitgebreide rampenoefening plaats.
Lees meer

Dijkversterking Marken: wat gaat het worden?

Rijkswaterstaat heeft drie alternatieven voor de Zuidkade uitgewerkt om de dijk op Marken te versterken. Deze alternatieven bieden een goede basis om tot optimalisatie voor een voorkeursalternatief te komen.
Lees meer

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Meer weten?

www.rijkswaterstaat.nl 
U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m zo 07.00u - 20.00u)