Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

20 december 2017

Inhoudsopgave

Inkeerregeling per 1 januari afgeschaft

Tot 1 januari 2018 kunnen belastingplichtigen hun niet eerder opgegeven buitenlands vermogen opgeven bij de Belastingdienst zonder een strafrechtelijke vervolging te riskeren. Lees meer

Gemiddelde huurverhoging bij woningcorporaties in 2018 maximaal 2,4%

Het gemiddelde aan huurstijgingen bij woningcorporaties mag volgend jaar niet hoger zijn dan 2,4%. Het optrekken van de huur na een verhuizing telt daarin mee. Lees meer

Intrekkingswet raadgevend referendum

In het regeerakkoord is afgesproken het nationaal raadgevend referendum af te schaffen. Minister Ollongren (BZK) heeft het wetsvoorstel tot intrekking van de Wet raadgevend referendum ingediend bij de Tweede Kamer. Lees meer

Wetsvoorstel verdrag tegen internationale belastingontwijking

Het kabinet heeft vandaag een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd ter goedkeuring van een multilateraal verdrag tegen internationale belastingontwijking. Lees meer

Uitgebreider screening van politiemensen in wetsvoorstel

Kern van het wetsvoorstel is de betrouwbaarheid van de ambtenaar van politie tijdens de werkzaamheden permanent te beoordelen en niet alleen incidenteel. Hetzelfde geldt voor externe partijen die voor de politie werken, bijvoorbeeld ICT-personeel. Lees meer

Belangrijkste belastingwijzigingen per 1 januari 2018

Wijzigingen op het gebied van de inkomstenbelasting, loonbelasting, schenk- en erfbelasting, belastingen op milieugrondslag, autobelastingen, vennootschapsbelasting, btw en accijns. Lees meer

Nieuwe wetten per 1 januari 2018

Een overzicht van de belangrijkste wetten op het terrein van Justitie en Veiligheid die per 1 januari 2018 in werking treden. Lees meer

Nieuwe eigenaar voor Paleis Soestdijk

Sinds vandaag heeft paleis Soestdijk een nieuwe eigenaar. Staatssecretaris Knops (BZK) ondertekende de officiƫle overdracht, samen met de directeur van de MeyerBergman Erfgoed Groep die het paleis en het bijbehorende landgoed heeft gekocht. Lees meer

Impuls voor duurzaam bouwen

Nieuwe woningen en kantoren groter dan 100 m2 krijgen met ingang van 1 januari 2018 te maken met minimumeisen voor de milieuprestatie. Lees meer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken

Redactie Rijksoverheid.nl