Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

21 december 2017

Inhoudsopgave

Laagste werkloosheid in 8 jaar

Bijna 8,7 miljoen Nederlanders hebben een baan. Daarmee is nu een recordaantal mensen aan de slag. Nooit eerder waren er zoveel mensen aan het werk als in de maand november. Vooral veel 45-plussers zijn aan de slag gekomen. Het aantal werklozen is voor het eerst sinds augustus 2009 onder de 400.000 gekomen. Daarmee is de werkloosheid op het laagste punt in 8 jaar. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en UWV. Lees meer

Uitbreiding hielprikscreening

De neonatale hielprikscreening wordt komende jaren uitgebreid met 12 extra aandoeningen. De uitbreiding gebeurt in fases over de periode van 2018-2022. Na toevoeging van de aandoeningen kunnen naar schatting 20-40 pasgeborenen met ernstige aandoeningen extra worden opgespoord en behandeld worden. Lees meer

Nieuwe maatregelen moeten boetes verlopen OV-studentenkaart inperken

Minister Van Engelshoven neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat steeds minder studenten tegen een OV-boete aanlopen. Aan de ene kant krijgen studenten die met een verlopen reisrecht bewust langer blijven doorreizen met de OV-studentenkaart te maken met hogere boetes. Aan de andere kant worden studenten die vergeten om tijdig hun kaart met reisrecht in te leveren tegemoet gekomen. Lees meer

Wederopbouw Sint Maarten van start

Er kan nu direct gestart worden met de wederopbouw van Sint Maarten. Nu Sint Maarten heeft ingestemd met het instellen van een integriteitskamer en het versterken van het grenstoezicht door de Koninklijke Marechaussee en de Nederlandse Douane, is voldaan aan de twee voorwaarden die aan de wederopbouwhulp zijn gesteld. Lees mer

Vervanging zwanger raadslid hele zittingsperiode mogelijk maken

In een periode van 16 weken voorafgaand aan de verkiezingen is het volgens de Kieswet nu niet mogelijk om als zwangere volksvertegenwoordiger te worden vervangen. Minister Ollongren (BZK) gaat een wetsvoorstel voorbereiden waardoor het mogelijk is gedurende de gehele zittingsperiode een vervanger te benoemen. Lees meer

Plan van aanpak tegengaan mestfraude goede eerste stap

Om zichtbaar te maken wie zich aan de regels houdt en wie niet, wordt een kwaliteitskeurmerk ingevoerd voor alle ondernemers binnen de mestketen. Voor ondernemers zonder keurmerk kan dit betekenen dat het moeilijk wordt een financiering te krijgen of hun product te laten vervoeren. Dit is de kern van een plan van aanpak mestfraude. Lees meer

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken

Redactie Rijksoverheid.nl