< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

28 september 2017

Deze TolkTalk informeert tolken, bemiddelaars en andere geïnteresseerden over ontwikkelingen in het kader van het programma Tolken in de Toekomst. Op 1 april 2017 is het programma binnen het ministerie van Veiligheid & Justitie van start gegaan. Het programma Tolken in de Toekomst zet zich in voor efficiënte inzet en professionele inkoop van kwalitatief goede tolken binnen de overheid. Met oog voor de vakkundigheid van de beroepsgroep, de wensen vanuit de afnemers en ruimte voor innovatie.

Erkenning voor vakmanschap

Je voert je vak gepassioneerd uit. Je ontwikkelt jezelf voortdurend om opdrachten goed en gedegen uit te kunnen voeren. Dan is het fijn als de kwaliteit die je daardoor kunt leveren, ook gezien en erkend wordt. In de basis is dit waarom het Register beëdigde tolken en vertalers in het leven is geroepen. Overheidspartijen weten dat als ze tolken en vertalers uit dit register inzetten, de kwaliteit en integriteit gegarandeerd zijn. Maar wat is nu precies kwaliteit? En vragen verschillende opdrachten niet ook om verschillende niveau's van kwaliteit en expertise?

Met die vragen is het programma Tolken in de Toekomst aan de slag gegaan. Om te werken aan een register waarbij duidelijk is hoe je kunt toetreden en wat je moet doen om voor verschillende opdrachten ingezet te kunnen worden. Vorige week is een enquête verstuurd om de ideeën die hierover bestaan bij tolken en vertalers te horen. In volgende edities van Tolktalk informeren we je over de voortgang.

Ook de enquête invullen?

Nieuwe technologieën kunnen tolkprocessen ondersteunen

Tolken zijn een essentiële schakel in gesprekken binnen de overheid. Zij zorgen ervoor dat de taal geen barrière vormt. Met de inzet van kwalitatief goede tolken zorgen we ervoor dat men elkaar in belangrijke situaties over en weer goed begrijpt. Maar in hoeverre heb je altijd een tolk nodig? Zijn er vertaalsystemen die betrouwbaar genoeg zijn om in eenvoudige situaties in te zetten? Wat heb je aan automatische spraakherkenning als het gaat om tolkdiensten? Zijn er andere innovatieve ontwikkelingen waar we gebruik van kunnen maken?

Onderdeel van het programma Tolken in de Toekomst is te onderzoeken hoe nieuwe technologieën ingezet kunnen worden om tolkprocessen te ondersteunen. Hiervoor zijn wij voortdurend in gesprek met deskundigen als het gaat om technologische toepassingen en met de tolken die hier mogelijk hun voordeel mee kunnen doen.
Meer weten? Neem contact met ons op: tolkenindetoekomst@minvenj.nl!

Code professioneel inkopen van tolk- en vertaaldiensten door het Rijk

De Rijksoverheid heeft in een brochure uitgelegd hoe het Rijk streeft naar professioneel en maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit document willen we nu graag verder uitwerken zodat helder is wat dit betekent voor de inkoop van tolk- en vertaaldiensten: de Code professioneel inkopen van tolk- en vertaaldiensten door het Rijk. Deze dient als hulpmiddel (checklist) bij het samenstellen van een overheidsopdracht en het opstellen van aanbestedingsdocumenten. En is bovendien bedoeld om helder en transparant te communiceren, zodat iedereen weet wat van elkaar verwacht mag worden.

De code wordt met inbreng van de verschillende betrokken binnen en buiten de Rijksoverheid uitgewerkt. 

Brochure Professioneel inkopen door het Rijk

Agenda

Geweest
03-07-2017: Bijeenkomst TVcN
06-07-2017: Sessie NGTV
11-09-2017: Presentatie SVVT
21-09-2017: Ontwikkelsessie marktcode met intermediairs
26-09-2017: Aanbieding petitie aan de Tweede Kamer door Nubveto
27-09-2017: Verzending enquete kwaliteitregister
28-09-2017: Ontwikkelsessie marktcode met tolken en vertalers

Aankomend
11-10-2017: Innovatie sessie (reeds volgeboekt)

Colofon

Tolken in de Toekomst

tolkenindetoekomst@minvenj.nl