< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

8 december 2015

In de tweede nieuwsbrief van het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening leest u meer over verschillende projecten van het programma, de teruggave van kunstwerken aan kunstenaars en hoe bij de Verenigde Naties wordt geworsteld met een goed beheer van de kunstcollectie. Mocht u anderen willen attenderen op deze nieuwsbrief dan stellen wij dat zeer op prijs.

Wisselende kunstinrichting werkkamer Jet Bussemaker

Wanneer een nieuwe minister of staatssecretaris zijn of haar werkvertrek in een departement betrekt, volgt meteen daarna de inrichting van diens kamer. Naast geschikt meubilair kiest de nieuwe bewindspersoon ook voor een of enkele kunstwerken. Persoonlijke smaak speelt natuurlijk daarbij een rol.

Lees meer

Bezoek aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Kunstwerken worden gemaakt om naar te kijken en van te genieten. Daarom wil de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed de rijkscollectie zo zichtbaar mogelijk maken. Het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening put graag uit deze uitgebreide kunstcollectie. Onlangs kregen we een rondleiding door het depot in Rijswijk waar een deel van de werken is opgeslagen.

Lees meer

Kunstwerken terug naar de kunstenaars

Een van de werkzaamheden van het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening (PRK) bestaat uit het in kaart brengen van de collecties van de verschillende rijkskantoren. Een groot deel van de kunst in rijkskantoren bestaat uit werken die door de Beeldende Kunstenaars Regeling (BKR) in eigendom van het rijk zijn gekomen. Sommige van die werken worden niet meer ingezet in de rijkskantoren en gaan daarom terug naar de kunstenaars. Het PRK voert deze teruggave samen met de concerndienstverleners uit.

Lees meer

Reacties op de eerste nieuwsbrief

De eerste nieuwsbrief van het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening heeft tot veel positieve reacties geleid. We zijn blij met alle vragen die aan ons gesteld zijn. Deze vragen geven aan dat wij als programma bestaansrecht hebben en voorzien in een behoefte. Het op onze nieuwsbrief abonneren door nieuwe contacten zorgt namelijk voor een breder netwerk van gebruikers en specialisten.

Lees meer

Kunstbeheer bij de Verenigde Naties

Het hoofdkantoor van de Verenigde Naties huisvest een grote kunstcollectie. De werken uit deze collectie zijn geschenken van de verschillende lidstaten en tonen samen een wereld die in het teken staat van vrede en broederschap. Maar het beheer van deze kunstcollectie laat te wensen over. In dit artikel wordt duidelijk dat ook aan de andere kant van de oceaan het beheer van kunst in overheidsgebouwen het facilitair management voor uitdagingen stelt.

Lees meer

Colofon

Tekst: PRK programmateam
Beeld: John Wassenaar
Redactie: Pieter-Jan Oddens

Meer informatie over het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening? Klik hier om u aan te melden voor de nieuwsbrief.