< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

5 november 2015

Beste lezer,

Met trots zenden we je de eerste nieuwsbrief van het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor rijksambtenaren en kunstprofessionals die nu of in de toekomst met kunst in rijkskantoren (gaan) werken. Door middel van deze nieuwsbrief delen wij belangrijke informatie uit ons programma. Doorsturen binnen de gestelde doelgroep wordt van harte aanbevolen en op prijs gesteld.

Introductie Programma Rijksbrede Kunstvoorziening

Het Programma Rijksbrede Kunstvoorziening (PRK) is sinds april 2015 verantwoordelijk voor het invoeren en begeleiden van het Interdepartementaal Kunstbeleid. Dit beleid is begin 2015 in het ICFH vastgesteld met als doel de kwaliteit en de professionaliteit van de kunstvoorziening in de Rijkskantoren te verbeteren. Het programmateam biedt deskundigheid op het gebied van kunst en collectiebeheer. Onze medewerkers zijn beschikbaar om professioneel kunstadvies en coördinatie te leveren.

Lees meer

Werk aan de winkel

Het thema kunst leeft enorm merken we aan de vele vragen die op ons afkomen. Dat zijn vragen van klanten over (nieuwe) kunst en vragen over de organisatie van de kunstvoorziening. Beide soorten vragen beantwoorden we in samenwerking met het werkveld.

Lees meer

Een grote klus: kunstcollectie Turfmarkt

Sinds het voorjaar van 2015 zijn de kunstadviseurs van het PRK samen met FMH voor de ministeries van VenJ en BZK aan het werk. De werkzaamheden richten zich op verschillende kunstgerelateerde zaken voor het gebouw in zijn geheel en voor specifieke ruimten en de bewoners in het bijzonder.

Lees meer

Impressie stakeholders bijeenkomst 13 oktober

Een waardevolle bijeenkomst waar de belangrijkste spelers elkaar hebben kunnen ontmoeten en waarin afspraken zijn gemaakt over het vervolg. Alle vertegenwoordigers praatten mee in deze eerste bijeenkomst: het Rijksvastgoedbedrijf, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en de concerndienstverleners FMH, B/CFD en RWS.

Lees meer

Nieuwe etalage OCW: Johannes Vermeer prijs 2015

De Johannes Vermeer Prijs 2015 is door minister Bussemaker toegekend aan de Nederlandse componist en regisseur Michel van der Aa (1970). De etalage van OCW in de Hoftoren is geheel aan deze prijswinnaar gewijd. Neem een kijkje in de OCW-etalage en beleef de schoonheid van het interactieve kunstwerk! 

Lees meer

Teruggave kunstwerk aan erven Jurriaan Andriessen

Jurriaan Hendrik Andriessen (1951-1991) was een Nederlandse beeldend kunstenaar, musicus, componist en schrijver. Rond 1990 werkte hij aan zijn project Eldorian. Van de erven van Andriessen en via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed kreeg het PRK een verzoek om teruggave van het kunstwerk uit de serie Eldorian.

Lees meer

Colofon

Tekst: PRK programmateam
Beeld: John Wassenaar
Redactie: Pieter-Jan Oddens

Heb je deze nieuwsbrief via een collega ontvangen en ben je geïnteresseerd in ons programma? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief. Dat kan via onderstaande link: https://abonneren.rijksoverheid.nl/nieuwsbrieven