< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2016, Nummer 5, 22 december 2016

Hierbij ontvangt u de nieuwsflits over het programma Modernisering Omgevingsveiligheid. Op deze manier informeren we onze stakeholders over een aantal ontwikkelingen rondom het programma. Uiteraard kunt u deze mail doorsturen aan collega’s of andere geïnteresseerden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden als abonnee voor deze nieuwsflits.

Omgevingsveiligheid is relevant

Het einde van het jaar is in zicht. Een mooi moment voor Arie-Jan Arbouw – de projectmanager modernisering Omgevingsveiligheid - van IenM om terug te blikken op de afgelopen periode. Hij laat zich interviewen door Inge Jansen. Het gesprek gaat over het waarom van de modernisering, de aandachtsgebieden, bouweisen en zeer kwetsbare gebouwen. Door dit interview te lezen bent u snel op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen.

Samen werken aan omgevingsveiligheid

2017 zal in het teken staan van het informeren en voorbereiden van de partijen die straks met het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid aan de slag gaan. Omgevingsdiensten, veiligheidsregio’s, gemeenten, provincies, burgers en bedrijven weten dan straks hoe het nieuwe systeem werkt, wat ze moeten doen en krijgen tips hoe ze dat kunnen doen. Dat gaat niet vanzelf. In dit overzicht zijn de verschillende activiteiten opgenomen.

Werk in uitvoering

Het team Modernisering Omgevingsveiligheid (MOV) van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu zorgt er voor dat degenen die straks in de dagelijkse praktijk met de nieuwe regels voor omgevingsveiligheid moeten werken, hier goed op voorbereid zijn. Zowel inhoudelijk als procesmatig. Dat doet MOV door middel van verschillende projecten. Experts op het gebied van ruimtelijke ordening en externe veiligheid werken in die projecten samen om ervaringen op te doen en verbeteringen te signaleren. De experts komen uit verschillende organisaties: zo zijn onder andere de veiligheidsregio’s, omgevingsdiensten, gemeenten, provincies, bedrijven en adviesbureaus betrokken. Kortom: van buiten naar binnen, met de mensen die straks in de praktijk met de nieuwe wet aan de slag moeten.
Weten wat er allemaal gaande is? Klik dan hier.

Colofon

In Nederland werken we aan
nieuw beleid voor externe
veiligheid, in het programma
Modernisering
Omgevingsveiligheid. Hierin
werken het Rijk, lokale
overheden en
veiligheidsregio’s samen. Zo
gaan economische groei en
veiligheid voor de omgeving
hand in hand. Het nieuwe
beleid wordt in 2018 in de
Omgevingswet opgenomen.
Meer informatie, vragen of
opmerkingen? Graag via
omgevingsveiligheid@minienm.nl.