Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

13 september 2016

Dit is een speciale editie van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs over de eerste Nationale Schoolleiders Top PO op zaterdag 8 oktober 2016.

Nationale Schoolleiders Top

Bent u erbij op 8 oktober?

Logo Nationale Schoolleiders Top

De Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober is dé gelegenheid om collega’s uit het hele land te ontmoeten, met elkaar en met andere 'leiders' te sparren − en van elkaar te leren. Hoe  realiseer je onderwijs dat het beste uit leerlingen haalt? Wat heb je nodig om een goede schoolleider te zijn? Hoe kun je je team optimaal motiveren en inspireren? De Top is een gezamenlijk initiatief van het Schoolleidersregister PO, de AVS, de PO-Raad, NL2025 en OCW. Kom samen met collega’s naar de Nationale Schoolleiders Top. Het is de moeite waard!

Lees meer

Eigenaarschap

De belangrijkste baan van Nederland

'Schoolleiders hebben by far de belangrijkste baan van Nederland!', zei minister-president Mark Rutte vorig jaar tijdens de eerste Nationale Schoolleiders Top voor het voortgezet onderwijs, waar de PO-top een vervolg op is. Deelnemers aan de VO-top waren enthousiast over de gesprekken en de inbreng van leiders uit andere sectoren. Jan Hommen: ‘Maak alle mensen in je organisatie eigenaar van veranderingsprocessen.’ Dafne Schippers: ‘Maak kleine stappen en meet of je die haalt.’ Wilt u meer weten over de ervaringen en opbrengsten van die top? Bekijk dan het magazine!

Dagprogramma

Onderwijs is teamsport

Schoolleiders in gesprek

Tijdens de Nationale Schoolleiders Top bent u volop in de gelegenheid om in teams met elkaar van gedachten te wisselen. Het programma omvat, naast plenaire gedeelten, drie interactieve tafelsessies waarbij u met elkaar ook plannen kunt maken voor concrete veranderstappen op uw school of scholen. Uw dromen en drijfveren staan centraal. Wat gaat u doen om uw idealen om te zetten in daden? Deelname aan de Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober is gratis (inclusief lunch en borrel). Doe mee en deel uw ervaringen en ambities met uw collega’s!

Follow-up van de Schoolleiders Top

Persoonlijk leiderschap en professionalisering

Logo Schoolleidersregister PO

De schoolleider houdt veel ballen in de lucht. Om het team te kunnen aansturen moeten zijn kennis en kunde up-to-date zijn. Door blijvend te investeren in uw leiderschap kunt u als schoolleider de uitdagingen van het beroep niet alleen nu, maar ook in de toekomst goed aan. Het Schoolleidersregister PO helpt u bij het in kaart brengen van uw professionalisering. De Nationale Schoolleiders Top kan hierbij dienen als 'bron' voor informeel leren. En ook ná de Top kunt u – samen met schoolleiders in uw regio – informeel verder leren.

Lees meer

Wat is NL2025?

Samen op weg naar excellent onderwijs

Samen op weg naar excellent onderwijs

NL2025 zet zich in voor een betere toekomst van Nederland. De aanjagers van NL2025 brengen mensen en ideeën bij elkaar. Die aanjagers zijn mensen uit het bedrijfsleven, politiek, sport en cultuur. De speerpunten zijn: duurzame groei, een vitale samenleving en excellent onderwijs. De Nationale Schoolleiderstop is een van de initiatieven om mensen en ideeën te verbinden. En vervolgens samen ook stappen vooruit te zetten.

Lees meer

Sport- en talentencoach

Hoe laat je kinderen 'vliegen'?

Kemkers coacht Sven Kramen

Gerard Kemkers was zelf een succesvol schaatser. Als coach boekte hij nog veel grotere successen. Kemkers wist het maximale uit zijn team te halen en maakte van Sven Kramer en Ireen Wüst grote kampioenen. Tijdens de Nationale Schoolleiders Top vertelt hij hoe hij doorbraken bereikte: hoe hij anderen liet ‘vliegen’. Hij toont zijn gedrevenheid als manager topsport en talentontwikkeling en gaat in op zijn visie en de noodzaak om samen te werken aan verandering. Onderwijs is net zo goed topsport. Hoe laat u uw team en uw leerlingen ‘vliegen’?

Lees meer

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag

nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in de loop van september 2016.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.