Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

22 september 2016

Algemeen

In gesprek over Onderwijs2032

Logo Onderwijs2032

Schoolleiders en schoolbestuurders, leraren, leerlingen en ouders worden opgeroepen om mee te praten over de verdieping van het advies van Platform Onderwijs2032 over de onderwijsinhoud in het primair en voortgezet onderwijs. De Onderwijscoöperatie organiseert in deze 'Verdiepingsfase Onderwijs2032' onder meer (online) gesprekken en bijeenkomsten met leraren. Aanvullend hierop kijkt een brede regiegroep met betrokkenen naar de praktische toepasbaarheid van het advies. De uitkomsten dienen als basis voor de verdere uitwerking van Onderwijs2032.

Lees meer

Adviesdata voor tweede week meivakantie

Fijne meivakantie!

De zomervakantie, twee weken kerstvakantie en één week meivakantie worden centraal vastgesteld door de overheid. Veel basisscholen en sommige VO-scholen verlengen de week meivakantie met een week of enkele dagen. Vooral ouders met kinderen in primair én voortgezet onderwijs hebben hier last van, omdat die langere meivakanties niet altijd samenvallen. Staatssecretaris Dekker wil vanaf 2017-2018 adviesdata geven voor een eventuele tweede week meivakantie, zodat iedereen dan in principe dezelfde twee weken kan aanhouden.

Lees meer

Meer ruimte voor nieuwe scholen

Tekening van schoolgebouw

Staatssecretaris Dekker wil meer ruimte voor nieuwe scholen creëren door de regels voor het oprichten van scholen in het funderend onderwijs aan te passen. De afgelopen maanden is dit voornemen in overleg met een groot aantal partijen uitgewerkt tot het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen. Nu de hoofdlijnen van de nieuwe systematiek in de steigers staan, worden komende tijd verschillende onderdelen nader uitgewerkt. Denkt u mee?

Lees meer

Kwaliteit & Innovatie

Meer mogelijkheden voor vakdocenten

Techniekles met fiets

Leraren met een bevoegdheid voor het voortgezet onderwijs mogen hun vak nu ook op de basisschool geven. Eerder kon dat alleen als het ging om moderne vreemde talen of creatieve vakken. Met ingang van dit schooljaar mag het ook voor andere vakken. Dit biedt mogelijkheden om leerlingen meer uitdaging te bieden en dieper op de stof in te gaan. Het kan ook helpen om basisschoolleerlingen beter voor te bereiden op de overstap naar het voortgezet onderwijs.

Lees meer

Kwaliteit & Leraren

Lerarencongres 2016

Logo Lerarencongres

Het Lerarencongres vindt dit jaar plaats op vrijdag 7 en zaterdag 8, in Amersfoort bij ROC Midden Nederland. Vrijdag 7 oktober zijn er workshops van, voor en door leraren. Over onderwerpen als Curriculum 2032, 'Escape the classroom' en Gericht differentiëren. Op zaterdag 8 oktober gaat het congres door met een startersfestival en workshops van leraren. ’s Middags worden tijdens een feestelijke bijeenkomst de vier winnaars van de Verkiezing Leraar van het Jaar 2016 bekendgemaakt. Kijk voor meer informatie op de site van de Onderwijscoöperatie.

Kwaliteit & Opbrengsten

Betere overstap naar groep 3

Vpookant brochure kleuterdoorstroom

Is het kind klaar voor groep 3, of is groep 3 klaar voor het kind? Zo luidt de ondertitel van de  brochure over de doorstroom van kleuters, die alle basisscholen ontvangen. Er zijn veel mogelijkheden om een soepele overgang te realiseren van groep 2 naar groep 3. De handreiking gaat in op onderzoek naar kleuterbouwverlenging. Ook zijn er tips om een eigen doorstroombeleid op te zetten, plus voorbeelden van een betere aansluiting met groep 3 en het voorkomen van 'langer kleuteren'.

Lees meer

Management & Bestuur

Nationale Schoolleiders Top

Logo Nationale Schoolleiders Top

De Nationale Schoolleiders Top op 8 oktober is dé gelegenheid om collega’s uit het hele land te ontmoeten, met elkaar en met andere ‘leiders’ te sparren − en van elkaar te leren. Hoe  realiseer je onderwijs dat het beste uit leerlingen haalt? Wat heb je nodig om een goede schoolleider te zijn? Hoe kun je je team optimaal motiveren en inspireren? De Top is een gezamenlijk initiatief van het Schoolleidersregister PO, de AVS, de PO-Raad, NL2025 en OCW. Kom samen met collega’s naar de Nationale Schoolleiders Top. Het is de moeite waard!

Lees meer

Medezeggenschap

Versterking medezeggenschap

Vergadering

Het wetsvoorstel Versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen leidt tot enkele belangrijke wijzigingen op het gebied van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs. Zo krijgt de MR meer invloed op de benoeming van bestuurders. Ook gaan interne toezichthouders en de MR ten minste tweemaal per jaar met elkaar in gesprek. Alle noodzakelijke kosten van de MR worden vergoed. Het wetsvoorstel treedt in werking op 1 januari 2017. Meer informatie vindt u op de speciale website over de Wet medezeggenschap op scholen.

School & Omgeving

Sociale veiligheid & Week tegen Pesten

Meisjes op schoolplein

Het thema van de landelijke Week Tegen Pesten van 19 -23 september is: #Jedoetertoe. De rol van de leraar staat hierbij centraal. Zo is er een online test ontwikkeld waarmee leraren hun unieke leraarstijl kunnen ontdekken en ‘tips en tools’ krijgen om dit schooljaar nóg beter in te zetten op sociale veiligheid op school. Stichting School & Veiligheid biedt het hele jaar door ondersteuning, bijvoorbeeld bij het omgaan met maatschappelijke onrust of signalen over radicalisering die de school binnenkomen. Kijk op de website voor meer informatie!

Lees meer

Toezicht

Vernieuwd toezicht: meer waardering, minder werk

Jongens op klimrek

Scholen en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze het onderwijs inrichten. De inspectie ziet erop toe dat dit onderwijs voldoet aan de wettelijke eisen. Het toezicht wordt met ingang van schooljaar 2017-2018 vernieuwd. De verantwoordelijkheid van besturen en scholen voor de onderwijskwaliteit en hun eigen ambities vormen dan het uitgangspunt voor het onderwijstoezicht. De inspectie kijkt niet alleen naar risico’s, maar wil scholen vooral ook stimuleren en de waardering geven die hun toekomt.

Lees meer

Service

Gratis lesmateriaal over Miljoenennota

Tweede Kamer

Wat gebeurt er op Prinsjesdag? Waarom wordt de Troonrede voorgelezen? En hoe zit het met ‘het koffertje’ van de minister van Financiën? Ieder jaar maakt het ministerie van Financiën lesmateriaal over Prinsjesdag en de Miljoenennota voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. De lesmodule voor op het digibord bevat interactieve onderdelen die geschikt zijn voor  verschillende onderwijsniveaus. De animaties en andere materialen zijn beschikbaar op de website van de Rijksoverheid.

Colofon

Ministerie van OCW

Postbus 16375
2500 BJ Den Haag
nieuwsbriefpo@minocw.nl

Wilt u zich abonneren op deze of een andere nieuwsbrief van de Rijksoverheid?

Ga dan naar de pagina 'Abonneren' op Rijksoverheid.nl.

Vragen over de nieuwsbrief?

Informatiecentrum Primair Onderwijs (ICO):

Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00-17.00 uur:

Tel. 079-3232333
E-mail: ico@duo.nl

Volgend nummer

Het volgende nummer van de Nieuwsbrief Primair Onderwijs verschijnt in oktober 2016.

De nieuwsbrief komt circa 10 keer per jaar uit.

Met de Nieuwsbrief PO houden wij u op de hoogte van ontwikkelingen in het beleid voor de sector primair onderwijs en de uitvoering van dit beleid.