Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

26 april 2017

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

Publieke en private professionals leren van elkaar

Inzicht in hoe samenwerken werkt, dat is het doel van het Platform Professionals in Publiek-Private Samenwerking (PPS). Bij Rijkswaterstaat vinden in dit kader kennissessies plaats waar de markt en de overheid met elkaar de dagelijkse praktijk bespreken. Maar ook hoe zij elkaar hierin beter kunnen vinden.

Het Platform is ontstaan uit een initiatief van de markt, een aantal grote publieke opdrachtgevers en PPS Netwerk Nederland. André Salomonson, programmamanager Professionals in PPS en managing partner van ResetManagement, vertelt waarom er behoefte was aan een platform. “Vier jaar geleden zijn we hiermee gestart. We bieden zo’n 40 markt- en overheidspartijen die samen in de operatie zitten - met name in de exploitatiefase - een omgeving aan waarin zij met elkaar het gesprek aan kunnen gaan. We praten over samenwerking: hoe werkt dat? Wat is nog niet duidelijk over PPS? Welke worstelingen zijn er? Hoe zorgen we ervoor dat de PPS-en écht werken zoals ze voor de opdrachtgever inclusief de gebruikers en de opdrachtnemer zijn bedoeld? Hoe delen we ervaringen en wat doen we daarmee naar de toekomst? En wat doet het met mij als mens en voor mijn team om in een PPS-verband te werken?”
 
Inzicht in elkaars werkveld en positie
Ondanks dat de resultaten van PPS in het algemeen goed zijn, blijkt het samenwerken in de praktijk soms ook best lastig te zijn. “Dat zit ‘m vooral in de opvatting en invulling van elkaars rollen bij PPS,” vertelt Salomonson. “Waar je bij de aanleg van een nieuwe weg voorheen een bestek had met de afspraak: ‘U maakt deze weg tegen deze prijs’, is de opdracht nu: ‘Er moet een verbinding komen van A naar B die niet alleen gerealiseerd, maar ook langjarig beheerd en onderhouden moet worden’. In die tijd spelen allerlei politieke, beleidsmatige en technische ontwikkelingen. Die maken dat er vaak gebalanceerd moet worden tussen enerzijds wat contractueel is afgesproken en anderzijds de dynamiek van de omgeving en hoe dat in de alles in de relatie tussen opdrachtgever en –nemer te managen. De situatie verandert dus doorlopend en dat vraagt om meer inzicht in elkaars werkveld en positie. Die dynamiek hadden we voorheen uiteraard ook bij traditionele contracten. Maar nu worden we met elkaar gedwongen deze dynamiek nog veel adequater te managen omdat de gevolgen een grote impact hebben op de relatie.”
 
Samenwerking organiseren
Anders dan de meeste opleidingen en trainingen zijn de kennissessies van het Platform vooral gericht op het voeren van het gesprek om van elkaar te leren. “Centraal staat het delen van elkaars kennis en ervaringen. Precies zoals de Marktvisie dat van de sector verlangt. Daar voegen we vanuit de wetenschap en literatuur de nodige kaders aan toe. Mensen kunnen op zich prima samenwerken, we kunnen ook niet zonder samenwerken. Het nieuwe is dat er bij de PPS-en ook grote belangen in het spel zijn. Komen we in interactie, dan proberen we vaak vanuit onze drijfveren onze positie en die belangen veilig te stellen. Tijdens de sessies kijken we hoe we vanuit de wereld die we met elkaar hebben gecreëerd de samenwerking zó kunnen organiseren dat we onze talenten zo optimaal mogelijk kunnen inzetten om de diverse belangen blijvend goed te kunnen behartigen. De harde en de zachte kanten van samenwerking verbinden in een veilige setting waarin zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers aan tafel zitten, maakt Professionals in PPS uniek.”
 
Hoger op agenda
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen periode professionals van marktpartijen uitgenodigd om samen met de eigen PPS-professionals de kennissessies van het Platform te volgen. “Uit de evaluaties komt naar voren dat de deelnemers het erg prettig vinden om in een gestructureerde omgeving met elkaar van gedachten te wisselen. Ook bij PPS-trajecten staat professioneel samenwerken, mede door de introductie van de marktvisie, hoog op de agenda. Professionals in PPS geeft hier samen met Rijkswaterstaat en marktpartijen invulling aan. Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat er behoefte is aan verdere verdieping. Dat zijn we nu samen met medewerkers van de markt en Rijkswaterstaat aan het uitwerken. En er komt een collegereeks voor en na de zomer.” Meer informatie over het aanbod van het Platform is te vinden op de website van PPS Netwerk.
 
Beeld: ResetManagement

Koning opent kenniscentrum B30 in Den Haag

Koning Willem-Alexander opende woensdag 19 april samen met Prof. dr. Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), het gebouw B30 aan de Bezuidenhoutseweg 30 in Den Haag.

In B30 vormen het Centraal Planbureau (CPB), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) een kenniscentrum voor de Rijksoverheid. Daarnaast is ook de Autoriteit Persoonsgegevens gevestigd in B30. De drie planbureaus voeren onafhankelijk evaluaties, analyses en verkenningen uit voor beleid en politiek. De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur adviseert regering en parlement over hoofdlijnen van beleid over de duurzame ontwikkeling van leefomgeving en infrastructuur.
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens en is wetgevingsadviseur.
 
Renovatie
Het Rijksvastgoedbedrijf zorgde voor de renovatie en herinrichting van het voormalige gebouw van het ministerie van Economische Zaken. Het monumentale pand uit 1917 is nu een flexibel kantoor voor meerdere organisaties met 450 werkplekken en een publiek gebied. De opdracht voor renovatie en exploitatie van het gebouw werd in maart 2014 gegund aan Facilicom (PPS B30). Met dit bedrijf sloot het Rijksvastgoedbedrijf een DBFMO-contract met een looptijd van 30 jaar. De keuze voor deze contractvorm betekent dat het consortium van Facilicom de renovatie niet alleen ontwierp, realiseerde en financierde, maar ook 30 jaar zorgt voor onderhoud en facilitaire diensten voor de gebruikers.
 
Lees meer over het project op de projectpagina van het Rijksvastgoedbedrijf.
 
Beeld: Fred Ernst

Hoogste punt rijkskantoor De Knoop in Utrecht

Het hoogste punt bij rijkskantoor de Knoop is bereikt. Dit is voor het Rijksvastgoedbedrijf en R Creators (Samenwerking tussen Strukton, Facilicom en Ballast Nedam) het moment om de bouwers van rijkskantoor de Knoop te bedanken en de samenwerking te vieren.
Op 20 april zijn, onder het genot van een hapje en een drankje, de bouwers bedankt door Peter Eitjes van het Rijksvastgoedbedrijf en Piet Brittijn van Ballast Nedam.
 
Lees meer over het project in het nieuwsbericht van 21 april 2017 en op de projectpagina van het Rijksvastgoedbedrijf.
Bekijk ook de vimeo Rijkskantoor de Knoop in anderhalve minuut.

Infographic: hoe werkt DBFM(O)?

Design Build Finance Maintain Operate (DBFM(O)) is de meest geïntegreerde contractvorm bij publiek-private samenwerking. Deze geïntegreerde, langlopende contracten kennen verschillende fasen die in deze handige infographic bij elkaar zijn gebracht. Klik op elke fase en lees wat er nodig is om aan de slag te gaan.  
 
De infographic is bij uitstek geschikt om te gebruiken bij voorlichtingsactiviteiten, presentaties of om te verspreiden via communicatiekanalen zoals websites en publiekspublicaties.

Evenementen en congressen

PPS/ESCO Hackaton: ‘Nieuwe Modellen voor de Nieuwe Economie’, Nyenrode Business Universiteit in Breukelen op 10 mei 2017.

Collegereeks 2017 Professionals in PPS, Publiek Private Samenwerking in de geest van de Marktvisie: 
’De Psychologie van Samenwerken: Hoe zorg ik ervoor dat ik mijn vaste patronen erken, doorbreek en omzet in een duurzame samenwerking?’, Landgoed de Horst in Driebergen op 31 mei 2017.

Projectenkaart

Benieuwd naar meer DBFMO-projecten bij het Rijk? Bekijk deze kaart.

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf.

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl