Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

16 augustus 2016

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

Samenwerking is de smeerolie bij PPS

Binnenkort gaat het project B30 in Den Haag in exploitatie. Daarmee kan Facilicom Solutions een DBFMO-project op haar naam schrijven waarin alle letters door de eigen organisatie zijn ingevuld. Een interview over samenwerken met de overheid met Pieter-Jan van Hooijdonk en Bas Niese van Facilicom Solutions.

Sinds de facility-tak Facilicom Facility Solutions en Breijer Bouw en Installatie samengingen, kwamen de soft en hard services bij elkaar in één concern. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Roger Mol van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) het PPS-stokje doorgeeft aan dit bedrijf dat alles in huis heeft om grote projecten integraal aan te pakken. Algemeen directeur Pieter-Jan van Hooijdonk: ‘Juist bij grote langdurige trajecten is het belangrijk dat er korte lijnen zijn en dat je op het juiste niveau de juiste beslissingen kunt nemen. Daar moet je de organisatie op inrichten en dat hebben we met de nieuwe bedrijfsvorm gedaan.’
 
B30
Een voorbeeld van een DBFMO-project waarin Facilicom Solutions alle onderdelen voor haar rekening neemt is B30. het nieuwe kenniscentrum van het Rijk in Den Haag. Bas Niese, PPS-directeur Facilicom Solutions: ‘We werken al langer met geïntegreerde contractvormen en passen verschillende combinaties toe. Doordat we nu zo’n sterke organisatie vormen, konden we bij het project B30 alles vanuit onze eigen organisatie uitvoeren.’
 
Looptijd
Meer kwaliteit voor minder kosten is het credo van DBFMO en dat geldt ook in dit project. Zo zijn er energiezuinige Warmte Koude Opslag (WKO)-installaties en hoog rendement koelmachines in het gebouw geplaatst. Deze installaties zijn voorzien van speciale coatings om de levensduur te verlengen. Bas Niese: ‘Duurzame installaties met meer kwaliteit vergen minder onderhoud en besparen energie. Bij traditionele bouwprojecten spelen bij de aanschaf van installaties vaak alleen de initiële kosten een rol. Bij DBFMO is de looptijd langer, daardoor verdien je dit soort investeringen tijdens de contractperiode weer terug. Ze zijn uiteindelijk dus goedkoper.’ Pieter-Jan van Hooijdonk ziet in PPS dan ook vooral een kans om de kennis en kunde die het bedrijf in huis heeft optimaal aan te kunnen wenden. ‘Bij andere constructies is de horizon vaak te kort om trajecten in te zetten die misschien pas over drie jaar rendement gaan geven. Dat maakt DBFMO uniek.’
 
Nieuwe PPS-projecten
Zijn er ook aandachtspunten? Bas Niese: ‘Zeker. Op drie terreinen is het spannend. Ten eerste zien we dat de pijplijn met nieuwe PPS-projecten stokt. Hoe gaat deze markt er de komende jaren uitzien? Welke projecten zijn geschikt om als PPS op de markt te brengen en in welke vorm doen we dat? Voor de markt is het belangrijk duidelijk te krijgen of het de moeite waard is om in PPS te blijven investeren.’
 
Tenders
Een ander onderwerp waar de markt met de overheid ideeën over uitwisselt, zijn de tenderkosten en de tijd die tenders in beslag nemen. ‘Het is een dure hobby om alleen al aan een tender deel te nemen. De overheid en de markt zijn het met elkaar eens dat het voor hen beide en voor de belastingbetaler goed is om ervoor te zorgen dat PPS voor iedereen aantrekkelijk en haalbaar is. Dat komt ten goede aan de projecten.’
 
Operate
Als derde punt noemt Bas Niese de integratie van de O, ofwel Operate. Het inrichten van een rijksbeveiligingsorganisatie en rijksschoonmaakorganisatie roept bij de markt vragen op. ‘Hou DBFMO in z’n kracht en laat die O erin blijven.’ Pieter-Jan van Hooijdonk benadrukt dat het succes van DBFMO voor een groot deel bij de mensen ligt. ‘Je bouwt met DBFMO aan een team dat in de langdurige periode van exploitatie PPS succesvol maakt, zij maken deel uit van het concept. Dat is zeker een aandachtspunt.’
 
Samenwerking
Op de vraag waar de markt en overheid aan moeten werken om PPS optimaal in te zetten is het antwoord unaniem: alles draait om samenwerking. Bas Niese: ‘Samenwerking is de smeerolie bij PPS. En dat is met het oog op de verschillende belangen soms behoorlijk lastig. Er is lef voor nodig om de samenwerking steeds boven water te houden en erin te blijven geloven.’ Pieter-Jan van Hooijdonk geeft daarnaast aan dat nieuwe mensen in het project een goede introductie moeten krijgen. ‘25 tot 30 jaar is een lange tijd. Er zijn maar weinigen die een hele contractduur in hun werkzame leven meemaken. We moeten daarom investeren in een goede overdracht.’
 
Aan wie geeft Facilicom Solutions het PPS-stokje door? Lees het in de volgende PPS Post die eind september verschijnt.

Rijnstraat 8 wind- en waterdicht

Met drie lange schroeven is de laatste glasplaat bevestigd aan het nieuwe rijkskantoor aan Rijnstraat 8. Met de handeling is een mijlpaal in de bouw gemarkeerd: het pand is hiermee officieel wind- en waterdicht. In 2017 wordt het rijkskantoor opgeleverd en gaan de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Buitenlandse Zaken en de Vreemdelingenketen (Veiligheid en Justitie) er gebruik van maken. Consortium PoortCentraal (BAM, ISS en O.M.A.) is verantwoordelijk voor de vernieuwing van dit pand in het centrum van Den Haag. 

De openingshandeling vond plaats in de toekomstige entreehal van het rijkskantoor, waarvan de contouren al goed zichtbaar zijn. Jaap Uijlenbroek (Dg Rijksvastgoedbedrijf) noemde het gebouw een mooie illustratie van de veranderende opvatting over rijksvastgoed. Bood het ooit plaats aan één ministerie (VROM), straks is het de flexibele werkplek van 6.000 mensen van drie ministeries. Het flexibele concept is al in andere rijksgebouwen uitgevoerd, maar - zo voorspelde Uijlenbroek - over het laatste pand wordt altijd het beste nagedacht en is het dus ook het prettigste werken.

3Angle wint aanbesteding project A27/A1

Aannemerscombinatie 3Angle gaat verbreding A27/A1 Utrecht Noord- Knooppunt Eemnes - Amersfoort uitvoeren. 3Angle is een consortium van Heijmans, Fluor en 3i Infrastructure. De twee andere aannemerscombinaties die in de race waren voor dit project hebben geen bezwaar gemaakt tegen het voornemen van Rijkswaterstaat om het project uit te laten voeren door 3Angle. In september ondertekenen Rijkswaterstaat en 3Angle het contract. Vooruitlopend daarop start 3Angle eind augustus met voorbereidende werkzaamheden in de omgeving van de weg zoals weginspecties en boringen. Naar verwachting starten de daadwerkelijke wegwerkzaamheden begin 2017 en duren tot eind 2018. Lees het gehele nieuwsbericht van 1 augustus 2016 op de website van Rijkswaterstaat.

‘Dieptepunt’ bereikt

Met de bouw van de kelder, zes meter onder de grond, heeft de nieuwe huisvesting voor de rechterlijke organisatie in Breda zijn diepste punt bereikt. Vanaf nu gaat het alleen nog de hoogte in, 72 meter vanaf het diepste punt om precies te zijn, op weg naar 66 meter en 35 centimeter boven het maaiveld. Maar voordat iemand zijn kop boven het maaiveld uitsteekt, is het eerst ‘koppen snellen’: het beton van de heipalen wordt aan de bovenkant weggehaald, zodat de stalen wapeningsstaven vrij komen en vervlochten worden met de constructie. Zo vormen constructie en heipalen één geheel. En dat opdat het nieuwe gerechtsgebouw in 2018 zijn deuren aan de Stationslaan kan openen. De Rechtbank, het Openbaar Ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming zitten dan in één gebouw. En dat is dan natuurlijk weer een hoogtepunt.

Start bouw RIVM en CBG uitgesteld

De bouw van de nieuwe huisvesting voor het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) start minimaal anderhalf jaar later dan gepland. Het ontwerp voor de nieuwbouw voldoet op dit moment nog niet aan de gestelde trillingseis voor laboratoriumruimten. De verwachting is dat dit najaar bekend is welke maatregelen door het consortium SHH (een samenwerkingsverband van Strukton, Hurks en Heijmans) moeten worden genomen om dit op te lossen. De bouw kan pas starten zodra het Rijksvastgoedbedrijf het zogenoemde aanvangscertificaat heeft afgegeven. Een nieuwe startdatum voor de bouwwerkzaamheden kan nu nog niet worden bepaald. Dit kan pas nadat het trillingenvraagstuk is opgelost en het ontwerp aan alle eisen voldoet.
Lees ook het bericht op de website Weg tot Wetenschap.

Vertraging en opening nieuwbouw Justitieel Centrum Zaanstad

Bij het testen van de techniek in de nieuwbouw in Justitieel Centrum Zaanstad (JCZ), is gebleken dat op één van de cruciale technieken in het pand, op dit moment onvoldoende bedrijfszekerheid is om de inhuizing van het gevangeniswezen te realiseren. Er wordt door het consortium Pi2 met man en macht gewerkt om dit zo snel mogelijk in orde te maken. De geplande instroom van justitiabelen in de gevangenis en het huis van bewaring loopt hierdoor een vertraging op. De exacte datum van inhuizing wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. De geplande officiële opening van het gebouw door de Koning ondervindt geen consequenties van de vertraagde ingebruikname van het GW-gedeelte van JCZ.

Zijne Majesteit de Koning verricht dinsdagochtend 6 september in Westzaan de officiële opening van het JCZ. Het JCZ is de grootste en modernste gevangenis van Nederland, gebouwd in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Lees ook het nieuwsbericht van 7 juli 2016 en het nieuwsbericht van 20 juli 2016 op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website of mail naar: info@ppsbijhetrijk.nl