Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2015, Nummer 5, 31 augustus 2015

PPS Post is een nieuwsbrief over publiek-private samenwerking in Nederland bij het Rijk.

Rijkswaterstaat gunt aanleg van de nieuwe Zeesluis bij IJmuiden definitief aan consortium OpenIJ

Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal definitief gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF wordt verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis.

Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. De bouw start begin 2016 en de nieuwe zeesluis is eind 2019 beschikbaar voor de scheepvaart.


Samenwerking
Het project is een samenwerkingsverband van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam, Havenbedrijf Amsterdam NV en de gemeente Velsen. Dit project wordt medegefinancierd vanuit het TEN-T programma van de Europese Unie.

Sluizenprogramma
De nieuwe zeetoegang IJmond is onderdeel van het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat.

PPS Rijkskantoor de Knoop Utrecht is succesvol aanbesteed

Na de Contract Close op 20 juli vond Financial Close (FC) plaats op 20 augustus. Twee Duitse banken hebben de financiering met vreemd vermogen voor hun rekening genomen. De aandeelhouders, Strukton (80%) en Facilicom (20%) hebben eigen vermogen ingebracht.

De eerstvolgende producten die nu volgen zijn een Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) en een Conflictmanagementsysteem (CMS). Deze moeten binnen 10 weken na FC zijn vastgesteld.
Het Aanvangscertificaat zal in het tweede kwartaal van 2016 behaald moeten zijn. Oplevering is voorzien in het eerste kwartaal van 2018.

Vooraankondiging aanbesteding havenontwikkeling Waalwijk

De gemeente Waalwijk besteedt de havenontwikkeling Waalwijk aan met een DBFMO-contract.

Doel van de havenontwikkeling is het garanderen van de toegankelijkheid van de industriehaven van Waalwijk voor de toekomst en het vergroten van de capaciteit van de haven door een nieuwe insteekhaven. Hiermee speelt de gemeente in op de groei aan containers die wordt verwacht met de opening van Maasvlakte II en de groei in scheepsgrootte.
 
DBFMO
Belangrijke werkzaamheden en onderwerpen voor de overeenkomst zijn onder andere het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe insteekhaven, het gedurende 25 jaar onderhouden van de insteekhaven, het ontwerpen en aanleggen van een nieuwe primaire waterkering, de financiering van de investeringen voor de insteekhaven en de koop en verkoop van grond voor realisatie en exploitatie van een containerterminal. PPSsupport ondersteunt de gemeente bij de voorbereiding van de aanbesteding van het DBFMO-contract samen met de inzet vanuit Rijkswaterstaat.

Nieuwe gemeentehuis Westland gegund.

De gemeente Westland heeft de bouw en exploitatie van het nieuwe gemeentehuis definitief gegund aan De Groene Schakel bv. Het gaat om nieuwbouw op twee locaties in Naaldwijk, waardoor de gemeente Westland een publieks- en bestuurscentrum en een kantoorgebouw voor medewerkers zal krijgen.
 
Duurzaam
De nieuwe gemeentelijke huisvesting wordt duurzaam en zal de kwaliteit en efficiency van de dienstverlening vergroten. Westland krijgt met de ontwerpen een CO2-neutraal gemeentehuis. De ontwerpen passen binnen de kaders van de gemeenteraad. Het gaat dan om onder andere het beschikbare budget, de functionaliteit van het gebouw en inpassing in de omgeving.
 
DBFMO
Het nieuwbouwproject is volgens een integrale DBFMO- (Design, Build, Finance, Maintain & Operate) - procedure Europees gecontracteerd. In de aanbesteding is het ontwerp, bouw, financiering, onderhoud en dienstverlening aan één partij toegekend. Op deze manier kan de gemeente haar kerntaak, het bedienen van de burger, uitvoeren terwijl de realisatie en exploitatie aan marktpartijen wordt overgelaten. Het contract heeft een duur van 25 jaar waarbij het consortium De Groen Schakel bestaande uit drie Volkers-Wesselsondernemingen verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van het gemeentehuis en architectenbureau Cepezed voor het ontwerp. PPSsupport verbond de gemeente en het Rijkvastgoedbedrijf. Het Rijksvastgoedbedrijf leverde onder andere input over en het toepassen van het rijksbrede modellen voor projecten volgens de DBFM(O)-overeenkomst en adviseerde de gemeente tijdens het aanbestedingsproces.
 
De start van de bouw is gepland in het 2e kwartaal van 2016. Verwachting is dat het nieuwe gemeentehuis in de zomer van 2017 open gaat.  

Colofon

Uitgave en redactie: Ministerie van Financiën, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf

Voor meer informatie over PPS bij het Rijk en eerdere nieuwsberichten ga naar onze

website