< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

18 juni 2018

Het nieuwe Peilbesluit IJsselmeergebied regelt het flexibele peilbeheer voor het Markermeer en IJsselmeer. Het vaste zomerpeil wordt vervangen door een bandbreedte waarbinnen het peil mag fluctueren. Wanneer een periode van droogte aanbreekt, kan een buffervoorraad de regio voorzien van voldoende zoet water.

Minister Van Nieuwenhuizen: nieuwe peilbesluit een stap naar de toekomst

Op donderdag 14 juni 2018 tekende minister Van Nieuwenhuizen in Lelystad het Peilbesluit IJsselmeergebied. De minister sprak tijdens een congres over de Zuiderzeewet die precies 100 jaar geleden van kracht werd:

'Met dit nieuwe peilbesluit bereiden we ons voor op de toekomst. Extreem weer wordt eerder regel dan uitzondering. Alle betrokkenen in het IJsselmeergebied verdienen een groot compliment. Ze hebben met elkaar de soms sterk uiteenlopende belangen bij elkaar gebracht, zodat ik nu een besluit kan nemen waarvan iedereen beter wordt. We krijgen een sterkere natuur, betere recreatievoorzieningen én een toekomstbestendige zoetwatervoorziening.’

Alle partijen betrokken bij het beheer van het IJsselmeergebied gaan aanvullende afspraken maken over het uitvoeren van het peilbesluit.
Minister kiest voor flexibel waterpeil IJsselmeergebied

Definitieve peilbesluit ter inzage t/m 30 juli 2018

Peilbesluit IJsselmeergebied

Vandaag, op maandag 18 juni 2018, is het definitieve Peilbesluit IJsselmeergebied gepubliceerd. Het peilbesluit, de antwoorden op ingediende zienswijzen en de eerder uitgevoerde onderzoeken (waaronder het milieueffectrapport) zijn in te zien via de website van het Platform Participatie en op 8 verschillende locaties.
Lees meer op de website van Rijkswaterstaat

Colofon

Dit is een uitgave van Rijkswaterstaat

Heeft u vragen? Stel ze via nieuwpeilbesluit@rws.nl

U kunt (ook) gratis bellen met onze landelijke informatielijn: 0800-8002 (ma t/m vr 07.00 - 20.00u, weekend en feestdagen 10.00 - 18.30u).

Meer weten?

Meer over het project vindt u op de website van Rijkswaterstaat

Laatste nieuwsbrief

Dit is de laatste nieuwsbrief over het Peilbesluit IJsselmeergebied; u ontvangt op dit e-mailadres vanaf nu geen nieuwsbrieven meer over dit onderwerp.