< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 5, Nummer 22, 8 april 2016

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' levert een belangrijke bijdrage. Hierin staan vijf acties centraal. Deze acties richten zich op gemeentelijk beleid en eigen initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Campagne tegen financiële uitbuiting

Financiële uitbuiting van ouderen voorkomen en stoppen start met bewustzijn kweken. Het ministerie van VWS en de organisaties van de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' bundelen hun krachten. Nog voor de zomer start een publicitair offensief, in de landelijke dagbladen en via de eigen communicatiekanalen van de Brede Alliantie. Helpt u ook mee de kennis over financiële uitbuiting te verspreiden? Lees hier wat financiële uitbuiting is, hoe het ontstaat en wat de Brede Alliantie wil bereiken.

Lees meer

Samen Bankieren

Jolanda Janssen

Nederlanders regelen steeds meer bankzaken online. Logisch dat bankkantoren en geldautomaten uit het straatbeeld verdwijnen. Maar stel dat je niet goed kunt meekomen in deze digitale wereld? Er zijn kwetsbare groepen, zoals mensen met een beperking, laaggeletterden, dementerenden én ouderen. Speciaal voor deze groepen ontwikkelde Rabobank het concept Samen Bankieren. Met als doel dat iedereen zelfverzekerd zijn financiële keuzes kan maken en er nooit alleen voor staat. Jolanda Janssen, segmentmanager Markten Particulieren en Private Banking: "Zolang wij iemand zelfstandig kunnen laten functioneren, kan dat ook financiële uitbuiting voorkomen."

Lees meer

Burgemeesters spelen het ThuisPluis-kwartet

Het ThuisPluis-kwartet

De 32 gemeenten van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam vinden het voorkomen en stoppen van financiële uitbuiting erg belangrijk. Ze maakten een goed gevulde informatiemap voor ouderen. Maar hoe zorg je dat ouderen die informatie ook gaan lezen? Door de map op een leuke manier onder de aandacht te brengen. Burgemeesters, wethouders en politie speelden het ThuisPluis-kwartet met hun ouderen. Oscar Balkenende, oprichter van het Nationaal Registratie Instituut en bedenker van het kwartet: "Het draait allemaal om bewustwording, bij ouderen én professionals."

Lees meer

Leidraad Veilige zorgrelatie geactualiseerd

In oktober 2014 verscheen de Leidraad Veilige zorgrelatie. De leidraad gaat over bewustwording, preventie en interventie van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door medewerkers of vrijwilligers in de professionele zorgrelatie. Op drie punten wordt de leidraad nu geactualiseerd. Mede-ontwikkelaar Antoinette Bolscher licht toe.

Lees meer

Signaleren kan je leren

De ministeries van VWS en OCW en de kenniscentra Movisie, het Nederlands Jeugdinstituut, Rutgers en Augeo startten onlangs de campagne 'Signaleren kan je leren'. De campagne is gericht op docenten van zorg-, welzijns- en onderwijsopleidingen. Beroepskrachten in deze sectoren zijn sinds juli 2013 verplicht te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring. Dat gebeurt volgens de vijf stappen van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar lang niet alle beroepskrachten doen dit ook. Als de studenten van nu leren hoe ze mishandeling herkennen en weten hoe te handelen, kan veel leed voorkomen worden.

Lees meer

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren. Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief? Dat kan op de pagina Abonneren.