< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 28, 14 september 2017

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.

Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig

'Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig' is een van de 5 acties uit het vervolgactieplan 'Ouderen in veilige handen'. Regiobijeenkomsten moeten bijdragen aan meer handelingsvaardigheid. De eerste regiobijeenkomsten vonden voor de zomer plaats. Dit najaar volgen er meer. Drie thema's staan centraal: de samenwerking tussen formele en informele zorg, de aanpak na de melding en de aanpak van ouderenmishandeling bij oudere migranten. De resultaten van de bijeenkomsten worden – uiteraard – geborgd.

Lees meer

Meer grip krijgen op het fenomeen financieel misbruik

Stel dat je 100 casussen financieel misbruik van ouderen uitpluist. Wat kom je dan tegen? Frank Kriek, manager onderzoek en advies bij Regioplan, voegde de daad bij het woord. Het leverde archetypen en red flags op. "Als je maatregelen kunt staven met feiten, zijn partijen makkelijker te overtuigen van het nut."

Lees meer

7 acties om financieel misbruik aan te pakken

In 2015 is de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden opgericht. De brede alliantie streeft naar een integrale aanpak van financieel misbruik, op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Van september 2016 tot haar overlijden op 20 april 2017 was Saskia Stuiveling voorzitter van de brede alliantie. Ze formuleerde 7 acties om financieel misbruik aan te pakken. De acties richten zich op het verkleinen van de gelegenheid tot misbruik én op het vergroten van de pakkans. Lees hier een korte weergave van de acties.

Lees meer

Vrijwilligers ouderenbonden leren financieel misbruik herkennen

Ouderenbonden hebben een netwerk van vrijwilligers die zich voor andere ouderen inzetten. Zij komen bij de mensen thuis, achter de voordeur. Dan is het handig als zij de risico's en signalen van financieel misbruik tijdig herkennen. De ouderenbonden ANBO, NOOM en KBO-PCOB organiseren dit najaar bijeenkomsten en scholing voor vrijwilligers. Hiermee geven ze invulling aan een van de 7 acties van de Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden.

Lees meer

Lokale alliantie Vechtdal: samen optrekken tegen financieel misbruik

bijeenkomst lokale alliantie Vechtdal

Als het om de bestrijding van financieel misbruik van ouderen gaat, hebben lokale allianties Veilig financieel ouder worden de toekomst. Want in een lokale alliantie komen niet alleen zorg en welzijn bij elkaar, maar ook de wereld daarbuiten. En dan blijkt dat voorheen onbekende partners elkaar goed kunnen helpen. In Ommen en Hardenberg is de Lokale alliantie Vechtdal actief. Els Lettink, gebiedsmanager Samen Doen bij de gemeenten Hardenberg en Ommen, en Eric Linde, kandidaat-notaris bij Linde Notarissen, lichten toe.

Lees meer

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt 4 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.