< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 3, Nummer 17, 15 december 2014

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Werkconferentie voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen

Werkconferentie voorlichtingscampagne

Op 1 december 2014 vond de werkconferentie voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen plaats. De vrijwillige voorlichters en andere betrokkenen bij het project keken terug op 2,5 jaar voorlichtingscampagne, maar ook vooruit. Want hoe kunnen de ouderenbonden ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO het onderwerp ouderenmishandeling een vast onderdeel maken van hun reguliere werk? De nieuwe lesmodule voor vrijwilligers bij de bonden is een hulpmiddel. Een interview met Marlou Min, projectmanager van de voorlichtingscampagne.

Lees meer

Borging binnen de ouderenbonden

De voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen als onderdeel van het gelijknamige actieplan stopt eind 2014, maar de aandacht voor ouderenmishandeling blijft. ANBO, het NOOM, de PCOB en de Unie KBO gaan binnen de eigen gelederen door met het onderwerp ouderenmishandeling. Scholing van vrijwilligers speelt een belangrijke rol. De projectleiders van de 4 ouderenbonden lichten toe.

Lees meer

15 juni 2015: conferentie vervolg actieplan

Veel acties uit het actieplan 'Ouderen in veilige handen' zijn inmiddels afgerond. Alleen de projecten 'Voorkomen van financiele uitbuiting' en 'Met mentorschap in veilige handen' lopen nog, respectievelijk tot april en mei 2015. Begin 2015 verschijnen ook de inventarisaties naar gemeentelijk beleid en naar goede voorbeelden van omgaan met ontspoorde mantelzorg. Ondertussen bereidt het ministerie van VWS het vervolg op het actieplan voor. Dit bouwt voort op de bereikte resultaten. Daarvoor voert VWS gesprekken met gemeenten en betrokken organisaties. Ook vinden in de eerste maanden van 2015 een aantal werksessies plaats, onder andere over het voorkomen van financiele uitbuiting en ontspoorde mantelzorg. Op 15 juni 2015, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, presenteert VWS tijdens een conferentie het vervolg op het actieplan. Dan zijn ook de resultaten bekend van het SCP-onderzoek naar de bestaande kennis over aard en omvang van ouderenmishandeling.

Terugblik op de Dag van de Mentor

Dag van de Mentor

Zaterdag 11 oktober was het de Dag van de Mentor. Het thema van de dag was ouderenmishandeling en grensoverschrijdend gedrag in het algemeen: hoe kan een mentor bijdragen aan de aanpak? Dat is ook precies waarover het project 'Met mentorschap in veilige handen' gaat. Het project is onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Om ouderen te beschermen wil Mentorschap Nederland de deskundigheid van mentoren en coördinatoren vergroten. Daarvoor is een training en een stappenplan ontwikkeld. Inmiddels is 75% van de mentoren met een oudere cliënt getraind.

Lees meer

Nieuw telefoonnummer Veilig Thuis

Vanaf 1 januari is Veilig Thuis de naam van het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het SHG en het AMK gaan dan samen verder. De aanpak van geweld in huiselijke kring en de aanpak van kindermishandeling worden zo geïntegreerd. Veilig Thuis is vanaf 1 januari 2015 te bereiken via telefoonnummer 0800-2000.

Aanpak ouderenmishandeling door gemeenten

Gemeenten hebben een belangrijke rol in de aanpak van ouderenmishandeling. Maar hoe ziet die rol eruit? En belangrijker nog: wat gebeurt er al in het land? De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen deelt de ervaringen graag. Ontplooit uw gemeente ook activiteiten die het vermelden waard zijn? Laat het weten! Stuur een e-mail met informatie naar 'Ouderen in veilige handen'.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier kunt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' en de samenvattende factsheet downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het actieplan 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren.