< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 4, Nummer 18, 5 maart 2015

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

15 juni 2015: conferentie vervolg actieplan

Op 15 juni 2015, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, presenteert het ministerie van VWS het vervolg op het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Hiervoor organiseert het ministerie een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag, van 13.00 tot 17.30 uur. Het vervolg op het actieplan bouwt voort op de bereikte resultaten. Heeft u belangstelling om deze conferentie bij te wonen? Stuur dan alvast een e-mail naar Ouderen in veilige handen. Bij aanmelding straks geldt 'vol is vol'. Want het aantal plaatsen is beperkt.

Pilots Voorkomen van financiële uitbuiting afgerond

7 gemeenten deden het afgelopen jaar met pilots mee aan het project 'Voorkomen van financiële uitbuiting'. Dinsdag 10 februari vond de afsluitende bijeenkomst plaats. In Almere gingen de aanwezigen in gesprek over de 3 thema's die in alle pilots de rode draad vormden: voorlichting, middelen voor professionals en borging. Lees hier de belangrijkste leerervaringen.

Lees meer

Netwerk in stand houden

De pilots Voorkomen van financiële uitbuiting zijn afgerond. Hoe gaat het nu verder? Dat verschilt per gemeente. Maar één ding is zeker: de ontstane netwerken zijn waardevol gebleken en blijven daarom intact. Uit de netwerken lichten toe: notaris Denise Eggels, Grietje Nieland, projectleider Ouderenmishandeling Veilig Thuis Groningen, Ageeth Bosma, adviseur bij de Rabobank en Nathalie Vesseur, beleidsmedewerker bij het ministerie van VWS.

Lees meer

Een jaar lang alle aandacht voor financiële uitbuiting van ouderen

Groningen was een van de 7 pilotgemeentes die meededen aan het project 'Voorkomen van financiële uitbuiting'. Samen met uiteenlopende lokale organisaties werkte de gemeente aan 4 thema's: de bekendheid bij ouderen vergroten, weten wat te doen als financiële uitbuiting wordt geconstateerd, informatie samenbrengen en toegankelijk maken, en goede samenwerking tussen publieke en private partijen. Peter Altena, projectleider bij centrumgemeente Groningen: "De grootste winst is dat we elkaar hebben ontmoet en leren kennen."

Lees meer

Wilsbekwaam of wilsonbekwaam?

Kan een oudere nog zelfstandig zijn geldzaken regelen? Of andere belangrijke beslissingen nemen? Met andere woorden: wanneer is een oudere nog wilsbekwaam? Die vraag kan een rol spelen bij financiële uitbuiting. Professionals met twijfels over de wils(on)bekwaamheid, moeten iets met dat niet-pluisgevoel doen, betoogt Saskia van de Merwe. Ze is voorzitter van de Vereniging van indicerende en adviserende artsen (VIA) en arts maatschappij en gezondheid bij de GGD Rotterdam. En specialist op het gebied van wils(on)bekwaamheid. Een interview.

Lees meer

KNB start publiekscampagne over het levenstestament

publiekscampagne Wie van de drie van de KNB

Op 10 maart 2015 gaat de campagne 'Wie van de drie?' van start. In deze publiekscampagne van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) staat het levenstestament centraal. In een levenstestament kan iemand vastleggen wie zijn zaken behartigt als hij dat zelf door ziekte of ongeval niet meer kan. Het doel van de campagne is mensen tussen 45 en 75 jaar aan het denken zetten over hun eigen situatie of die van hun ouders: wie regelt straks de geldzaken?

Lees meer

Voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' een succes

De voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen' is officieel afgerond. De campagne was een initiatief van de seniorenorganisaties ANBO, het NOOM, PCOB en Unie KBO en het ministerie van VWS. In totaal organiseerden de seniorenorganisaties 614 voorlichtingsactiviteiten. Daarmee bereikten ze ongeveer 20.000 mensen. Daarnaast besteedden zij op hun websites en in hun bladen aandacht aan het onderwerp. Ook werden in iedere provincie PR-activiteiten uitgevoerd, op radio en regionale tv en in huis-aan-huisbladen. In totaal vonden 63 activiteiten plaats, met een bereik van ongeveer 3,7 miljoen mensen. De voorlichtingscampagne was een succes, met blijvende effecten.

Lees meer

Beleid ouderenmishandeling gemeenten in stroomversnelling

In 2012 vond een eerste inventarisatie plaats onder centrumgemeenten naar hun beleid voor de aanpak van ouderenmishandeling. In 2014 werd deze inventarisatie herhaald. Van de 35 verantwoordelijke centrumgemeenten deden 31 gemeenten aan de inventarisatie mee. Lees hier de belangrijkste conclusies.

Lees meer

Tussentijdse resultaten verkenning ouderenmishandeling

In december 2014 publiceerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de tussentijdse resultaten van een verkenning naar de aard en omvang van ouderenmishandeling. Deze verkenning is gebaseerd op bestaande kennis over ouderenmishandeling. Het SCP doet deze verkenning op verzoek van staatssecretaris Martin van Rijn. Het SCP constateert dat ouderenmishandeling een moeilijk te onderzoeken fenomeen is omdat er een groot taboe op rust. Mensen praten niet over mishandeling, uit angst of schaamte. Ze kunnen of durven geen actie te ondernemen omdat ze afhankelijk zijn van de pleger. Slechts een beperkt aantal gevallen van ouderenmishandeling komt terecht bij Veilig Thuis. Wel stijgt het aantal meldingen en adviesvragen over ouderenmishandeling de laatste jaren gestaag. Het fenomeen wordt dus meer herkend. In juni 2015 rondt het SCP de verkenning naar aard en omvang van ouderenmishandeling af. Deze verkenning vormt de basis voor het vervolgonderzoek dat de bestaande kennis moet aanvullen en verdiepen. Lees de volledige tussentijdse resultaten

Nominatie Issue Award voor Ouderen in veilige handen

Samen met The Ocean Cleanup (Boyan Slat) en Online Pesten (Mijn Kind Online) was Ouderen in veilige handen genomineerd voor de Issue Award 2015. De Issue Award is een initiatief van communicatieadviesbureau De Issuemakers. Elk jaar gaat de award naar een issue die het afgelopen jaar in de samenleving, maar ook in de politiek zichtbaar werd. De 3 genomineerden werden geprezen voor de manier waarop ze het afgelopen jaar hun maatschappelijk issue op de kaart hadden gezet. De uitreiking vond plaats op 26 januari. The Ocean Cleanup was de winnaar van de Issue Award 2015. 'Ouderenmishandeling', 'Ocean Cleanup' en 'Online Pesten' genomineerd voor Issue Award 2015

Vragen over Ouderen in veilige handen?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier kunt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' en de samenvattende factsheet downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ouderen in veilige handen.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het actieplan 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren.