< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 27, 15 juni 2017

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.

Wereldwijd aandacht voor ouderenmishandeling

15 juni 2017 is het voor de twaalfde keer World Elder Abuse Awareness Day. Wereldwijd wordt op allerlei manieren aandacht gevraagd voor de aanpak van ouderenmishandeling. In aanloop naar 15 juni koos Age Platform Europe een passend thema voor zijn jaarlijkse conferentie op 7 juni: 'Inequalities and abuse in old age: Time to Act!'. Daar presenteerde het ministerie van VWS het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De Nederlandse aanpak, in het bijzonder de rol van Veilig Thuis, wordt gezien als een goed voorbeeld.

Scherpe blik en grote betrokkenheid

Op donderdag 20 april 2017 overleed volkomen onverwacht Saskia J. Stuiveling. Ze was voormalig president van de Algemene Rekenkamer én voorzitter van de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden. Saskia Stuiveling is 71 jaar geworden.

Lees meer

De poortwachtersfunctie van de acute zorg

Ambulancepersoneel komt bij veel ouderen achter de voordeur. En van de populatie die de spoedeisende hulp (SEH) bezoekt is meer dan helft 'oudere'. De acutezorgketen biedt een unieke kans om eventuele mishandeling te signaleren. Karin Landsbergen en Sivera Berben, beiden verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, onderzochten samen met de praktijk wat SEH- en ambulanceverpleegkundigen nodig hebben om een goede afweging te kunnen maken. Een praktisch signaleringsinstrument, een e-learningmodule en een protocol zijn het resultaat.

Lees meer

Regiobijeenkomsten om de handelingsvaardigheid te verbeteren

'Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig' is een van de 5 acties uit het vervolgactieplan 'Ouderen in veilige handen'. Het ministerie van VWS liet een inventarisatie uitvoeren en signaleerde 3 thema's waarop de handelingsvaardigheid kan verbeteren. Regiobijeenkomsten over deze thema's geven de eerste aanzet.

Lees meer

Goed voorbeeld: de lokale alliantie in Wassenaar

In Wassenaar ging op 30 mei 2017 de lokale alliantie Veilig Financieel Ouder Worden officieel van start. Van politie tot notaris en van huisarts tot banken hebben professionals zich verbonden. Plannen voor de eerste activiteiten in november zijn in de maak. Hoe zet je zo'n lokale alliantie op? En wat is de rol van de gemeente? Beleidsadviseur Erwin Knevelbaard licht toe. "De gemeente heeft een voortrekkersrol."

Lees meer

Vragen over Ouderen in veilige handen?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.