< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 3, Nummer 16, 13 oktober 2014

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Leidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd

Lancering Leidraad

Op 1 oktober vond de lancering van de Leidraad Veilige zorgrelatie plaats. Tijdens een geanimeerde bijeenkomst bood het ministerie van VWS de Leidraad aan de toekomstige gebruikers aan. Alle sprekers stonden nadrukkelijk stil bij de kleine, subtiele situaties waarin de zorg door medewerkers onbedoeld en ongewild 'ontspoort'. Juist hier kan de Leidraad een belangrijke rol spelen. Een verslag.

Lees meer

Zo kunt u met de Leidraad Veilige zorgrelatie aan de slag

Op de lanceringsbijeenkomst van de Leidraad Veilige zorgrelatie op 1 oktober konden de deelnemers kiezen uit 4 workshops: bestuurlijke verantwoordelijkheid, implementatie van de Leidraad, aanspreekpunten in de organisatie en wat hebben medewerkers, vrijwilligers, cliënten en familie nodig. Net als de lanceringsbijeenkomst zelf waren de workshops levendige sessies. Met veel tips voor organisaties die met de Leidraad willen gaan werken. De 4 workshopleiders blikken terug.

Lees meer

“Niet wachten om de Leidraad te gebruiken”

Nadat het actieplan 'Ouderen in veilige handen' in 2011 van start ging, stelde de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) een meldpunt ouderenmishandeling in de zorg in. Wat betekent de Leidraad Veilige zorgrelatie voor het werk van de inspectie? Een interview met Marianne van der Putten, coördinerend/specialistisch seniorinspecteur bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. "Cliënten in de langdurige zorg moeten erop kunnen vertrouwen dat ze in veilige handen zijn."

Lees meer

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn op 26 november gebruiksklaar

Diefstal door zorgverleners? Mishandeling van kwetsbare cliënten? Het is maar een heel klein percentage van de zorgverleners dat zich hier schuldig aan maakt. De overgrote meerderheid werkt met hart en ziel voor hun cliënten. Toch willen werkgevers in de zorg- en welzijnssector er alles aan doen om misdragingen van personeel op professionele wijze te signaleren én te registreren. Om herhaling te voorkomen. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn biedt uitkomst. Op 26 november start een proef in de regio Haaglanden. In 2015 is het register beschikbaar voor de rest van Nederland.

Lees meer

Een goed gesprek over het doorbreken van een taboe

De huiskamer van Ouderen in veilige handen

Net als vorig jaar stond Ouderen in veilige handen in september op de 50PlusBeurs. De 'huiskamer' was voor veel beursgangers een rustpuntje in alle drukte. Hier konden ze even bijkomen met een kopje koffie of thee. En ondertussen kijken naar een voorstelling van trainersgroep Wilde Kastanje. Bijvoorbeeld over mevrouw De Vries die er net achter is gekomen dat haar dochter stelselmatig geld van haar rekening ontvreemdt. Gelukkig leent de buurvrouw een luisterend oor. Een impressie van een middag Ouderen in veilige handen op de 50PlusBeurs.

Lees meer

Voortgang voorlichtingscampagne

De voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen is de laatste fase ingegaan. Op 1 januari 2015 eindigt de campagne officieel. Daarom blikt de afsluitende werkconferentie op 1 december vooral vooruit. Oftewel, hoe zorgen de seniorenorganisaties ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO dat het thema ouderenmishandeling de aandacht blijft krijgen die het verdient. Ondertussen hebben de voorlichters al duizenden ouderen bereikt. En de bijeenkomsten gaan nog onverminderd door.

Lees meer

Aanpak ouderenmishandeling door gemeenten

De gemeente Amsterdam ontwikkelde een 3 minutencheck en de barometer ouderenmishandeling. In de gemeente loopt het project ontspoorde mantelzorg, net als de witterozenactie van het SHG. En medewerkers van Amsterdamse verzorgings- en verpleeghuizen kunnen b-learning volgen, dat is e-learning in combinatie met training. Verder schreef de gemeente een meerjarenplan aanpak ouderenmishandeling en is de handreiking aanpak ouderenmishandeling bijna klaar.

Ontplooit uw gemeente ook activiteiten die het vermelden waard zijn? Laat het weten! Stuur een e-mail met informatie naar 'Ouderen in veilige handen'. Lees ook het interview over de aanpak ouderennishandeling van de gemeente Amsterdam in nieuwsbrief 13.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier kunt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' en de samenvattende factsheet downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het actieplan 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren.