< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 5, Nummer 23, 5 juli 2016

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.

15 juni internationale dag tegen ouderenmishandeling

World Elder Abuse Awareness Day

In 2006 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (World Health Organization, WHO) 15 juni uit tot World Elder Abuse Awareness Day, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Dit jaar was het de elfde editie. De dag is een goede gelegenheid om extra aandacht te vragen voor een onacceptabel maatschappelijk probleem. Wereldwijd wordt dit gedaan. In ons land werden in verschillende steden bijeenkomsten georganiseerd. Zo was er in Rotterdam een bijeenkomst voor professionals in de zorg over de Leidraad Veilige zorgrelatie. De gemeente vindt ouderenmishandeling een belangrijk onderwerp en maakt er geld en tijd voor vrij. In Den Haag nam GGD Haaglanden het initiatief met een seminar over de aanpak van ouderenmishandeling.

Seminar aanpak ouderenmishandeling GGD Haaglanden

Kwartetten seminar GGD Haaglanden

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen ouderenmishandeling organiseerde GGD Haaglanden op 16 juni een seminar over de aanpak van ouderenmishandeling. Twee onderwerpen stonden centraal: ontspoorde mantelzorg en financiële uitbuiting. Projectleider ouderenmishandeling Ellen Boszhard blikt terug. "De aanpak van ouderenmishandeling vraagt geduld."

Lees meer

7 oktober lancering deelcampagne tegen financieel misbruik

Financieel misbruik van ouderen voorkomen en stoppen begint met bewustzijn kweken. Het ministerie van VWS en de organisaties van de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' bundelen hun krachten. Samen bereiden ze een publicitair offensief voor, in de landelijke dagbladen en via de eigen communicatiekanalen van de Brede Alliantie. De campagne wordt op 7 oktober – Nationale Ouderendag – gelanceerd. Meer over de campagne leest u in de volgende nieuwsbrief.

Privacy en beroepsgeheim in de aanpak van ouderenmishandeling

Op 7 april sprak juriste Lydia Janssen op een themamiddag van GGD Haaglanden over de juridische aspecten van ouderenmishandeling. Belangrijkste onderwerpen waren privacy en beroepsgeheim in de aanpak van ouderenmishandeling. Oftewel, wat houden het toestemmingsvereiste en het meldrecht in? Een korte samenvatting van haar betoog.

Lees meer

Kennisbank Aanpak Ouderenmishandeling uitgebreid

In 2014-2015 deden zeven gemeenten mee aan de pilots 'Voorkomen van financiële uitbuiting'. De pilots leverden veel op. Want de organisaties die betrokken waren bij de pilots zetten zich nu landelijk in. Andere organisaties sloten zich aan en samen vormen ze de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden'. Daarnaast kwamen er verschillende praktische en concrete producten uit de pilots voort. Deze producten zijn nu gebundeld in een checklist, een brochure met tips en een brochure over financiële uitbuiting herkennen. U vindt de producten op de Kennisbank Aanpak Ouderenmishandeling.

Lees meer

Waar zeg ik JA tegen?

Cover Waar zeg ik JA tegen?

Met een levenstestament kunnen ouderen financieel misbruik voorkomen. Hierin leggen ze vast wie zich over hun bankzaken en bezittingen ontfermt als ze daar door ziekte of een ongeval zelf niet meer toe in staat zijn. Of wie medische beslissingen neemt of persoonlijke wensen uitvoert. Steeds meer ouderen sluiten een levenstestament af. Daarmee nemen ook de vragen toe. Niet alleen van ouderen zelf, maar ook van hun naasten. Want wat betekent het eigenlijk om gevolmachtigde in een levenstestament te zijn? De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) schreef er een boekje over: Waar zeg ik JA tegen?.

Lees meer

Vragen over ‘Ouderen in veilige handen’?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren. Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief? Dat kan op de pagina Abonneren.