< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 29, 14 december 2017

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Met het actieplan 'Ouderen in veilige handen' wil het ministerie van VWS ouderenmishandeling voorkomen en stoppen. Het actieplan heeft vijf pijlers. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van het actieplan volgen.

Advies over lokale allianties

De Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden krijgt lokaal steeds meer navolging. Voor de aanpak van financieel misbruik zijn in veel gemeenten lokale allianties opgericht, in oprichting of wordt er serieus over nagedacht. In opdracht van het ministerie van VWS onderzoekt Marco Florijn, directeur van adviesbureau Seastarters en oud-wethouder van Rotterdam, de succesfactoren van lokale allianties. Ook adviseert hij over de toekomst. "Houd de focus op financiële kwetsbaarheid."

Lees meer

De pilot Voorkomen ontspoorde mantelzorg van Meppel

Annerieke van Dongen

'Ontspoorde mantelzorg voorkomen' is een van de vijf pijlers uit het vervolgactieplan 'Ouderen in veilige handen'. Inmiddels zijn in tien gemeenten verspreid over het land pilots in volle gang. Ook in Meppel, waar de pilot al vóór het landelijke startsein een feit was. Omdat de praktijk erom vroeg. Annerieke van Dongen, maatschappelijk werker bij Zorggroep Noorderboog, is een van de initiatiefnemers: "Een goed netwerk en samenwerking op lokaal niveau zijn hard nodig."

Lees meer

Het NOOM zet financieel misbruik op de agenda

Yvonne Heygele

De Brede Alliantie Veilig financieel ouder worden heeft zeven acties geformuleerd om financieel misbruik aan te pakken. Met bijeenkomsten voor vrijwilligers gaven de ouderenbonden ANBO, NOOM en KBO-PCOB dit najaar invulling aan een van deze acties. Het doel: vrijwilligers herkennen financieel misbruik en kunnen zelf voorlichting geven. Het NOOM (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) organiseerde een landelijke themadag, waarna de lidorganisaties zelf aan de slag gingen. Yvonne Heygele, adviseur bij het NOOM, licht toe.

Lees meer

Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn draagt bij aan veilige zorg

De folder over het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn laat er geen twijfel over bestaan: ‘Een veilige zorgrelatie, daar moet iedere cliënt op kunnen vertrouwen’ staat op de voorkant. Natuurlijk wil een zorgorganisatie goede en veilige zorg bieden. Daar is ze ook verantwoordelijk voor. Dat kan alleen met de juiste mensen op de juiste plek. Het Waarschuwingsregister Zorg & Welzijn draagt daaraan bij. Hoe? Door zorgmedewerkers die de normen overschrijden te registreren. Safia El Habhoubi, beleidsadviseur bij RegioPlus, licht toe.

Lees meer

Gemeente Rhenen biedt medewerkers handelingsperspectief

Baliemedewerkers, opsporingsambtenaren en toezichthouders kunnen een belangrijke rol spelen in de signalering van ouderenmishandeling. Ze zien en horen veel in hun dagelijkse contacten met inwoners. De gemeente Rhenen biedt haar medewerkers een handelingsperspectief als zij vermoedens hebben van kindermishandeling, huiselijk geweld of ouderenmishandeling. Speciaal voor de gemeente ontwikkelde het expertisecentrum van Samen Veilig Midden-Nederland een training van twee dagdelen, met theorie én praktijk met een trainingsacteur. Meer weten? Lees 'Gemeente Rhenen traint medewerkers'.

Documentaire financiële uitbuiting demente ouderen

Zondag 26 november 2017 zond KRO-NCRV 'Demente ouderen kwetsbaar voor financiële uitbuiting' uit, gebaseerd op een verkenning van De Monitor. De onderzoekers van De Monitor, het onderzoeksjournalistieke platform van KRO-NCRV, vragen zich af of de groeiende groep kwetsbare ouderen wel voldoende beschermd wordt. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie werkt intussen aan richtlijnen om financiële uitbuiting van ouderen eerder te signaleren. De richtlijnen zijn bedoeld voor huisartsen, medisch specialisten, medewerkers van de spoedeisende hulp (SEH) en andere zorgverleners, en zijn onderdeel van algemene richtlijnen voor ouderenmishandeling.

Vragen over Ouderen in veilige handen?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ouderen in veilige handen.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Aan- of afmelden

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.