< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 6, Nummer 26, 4 april 2017

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.

Landelijke kick-off pilots ontspoorde mantelzorg

Kick-off pilots ontspoorde mantelzorg

Op 14 februari vond in Utrecht de landelijke kick-off van de pilots ontspoorde mantelzorg plaats. Vertegenwoordigers van alle 10 pilotgemeenten waren aanwezig, samen met andere betrokkenen. Tijdens het plenaire gedeelte schetste projectleider Rick Kwekkeboom doel en opzet van de pilots. 's Middags stonden workshops en speeddates op het programma. De opkomst was hoog, de sfeer was enthousiast: een goede start van de pilots. Lees het verslag van het plenaire gedeelte.

Lees meer

De pilot ontspoorde mantelzorg van Breda

Karen van der Vorst

Tien gemeenten startten in februari met een pilot ontspoorde mantelzorg. Breda is er een van. In Breda krijgt het sociaal domein vorm in 'Zorg voor elkaar Breda', een netwerk waarin de gemeente en haar maatschappelijke organisaties samenwerken. Action learning is een rode draad. Voor de pilot ontspoorde mantelzorg is het Steunpunt informele zorg Breda (StiB) het aanspreekpunt. Communicatie- en beleidsadviseur Karen van der Vorst licht toe.

Lees meer

Publiekscampagne tegen financieel misbruik een succes

In december 2016 lanceerden de ministeries van VWS en VenJ een publiekscampagne tegen financieel misbruik van ouderen. Het doel was de bewustwording van mensen te verhogen. Ook wilde de campagne de kennis van omstanders vergroten: wat is financiële uitbuiting en hoe kun je handelen. Daarin is de campagne geslaagd. De campagne kreeg een 8,1 van het publiek.

Lees meer

Maak grensoverschrijdend gedrag van medewerkers bespreekbaar

Marie-Josee Smits

Ouderenmishandeling door een familielid of andere naaste krijgt steeds meer de aandacht die het verdient. Daarnaast komt echter ook grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door professionals en vrijwilligers voor. En dat blijft vaak nog onderbelicht. De Leidraad Veilige Zorgrelatie helpt organisaties dit onderwerp toch mee te nemen. Een interview met Marie-Josée Smits, die samen met Antoinette Bolscher de leidraad ontwikkelde. "De kern van goede zorg is dat mensen zich veilig voelen."

Lees meer

Algemeen overleg ouderenmishandeling

Op 8 februari vond een algemeen overleg (AO) ouderenmishandeling plaats. De Kamer stelde vragen over de ketenaanpak van ouderenmishandeling, vooral over de verbinding met (huis)artsen en wijkteams. Ook de justitiële keten – opvolging en registratie door politie en Openbaar Ministerie – kreeg aandacht, net als de rol van de lijkschouwer. Daarnaast kwam verplichte inzage in het Centraal Levenstestamentregister door de kantonrechter aan de orde. De Kamer vindt dat het rapport van het onderzoek naar aard en omvang van ouderenmishandeling in Nederland te lang op zich laat wachten (voorjaar 2018). Het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum kijkt nu of het dit jaar tussenrapportages kan maken. Het volledige verslag van het AO vindt u op tweedekamer.nl.

KNMT: vergeet de mond van de oudere niet

Renske Neumann

Veel organisaties werken hard aan een veilige en gezonde omgeving voor ouderen. Toch is dat niet van elke organisatie even bekend. In deze nieuwsbrief maakt u kennis met de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging van tandartsen. Renske Neumann, beleidsmedewerker bijzondere zorggroepen bij KNMT: "Als de omgeving van een oudere geen aandacht heeft voor de verzorging van de mond, is er sprake van verwaarlozing."

Lees meer

Voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties

Op 2 februari 2017 stuurde staatssecretaris Van Rijn de Tweede Kamer de negende voortgangsrapportage geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA). Met hierin ook een stand van zaken van het voortgezet actieplan 'Ouderen in veilige handen'. De staatssecretaris gaat in de brief kort in op 5 prioriteiten: het taboe doorbreken, van handelingsverlegen naar handelingsvaardig, ontspoorde mantelzorg voorkomen, veilig financieel ouder worden en monitoring en onderzoek. U vindt de voortgangsrapportage op rijksoverheid.nl.

KNB vraagt blijvende aandacht voor financiële bescherming ouderen

Notarissen staan midden in de maatschappij. En daar is de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) zich ten volle van bewust. In 3 politieke cafés kaartte de KNB belangrijke maatschappelijke issues aan: de positie van MKB-ondernemers, jonge mensen op de woningmarkt én op 8 maart de financiële bescherming van senioren. Met als doel deze onderwerpen te agenderen. Bestuursvoorzitter Jef Oomen: "Wees zuinig op de Brede Alliantie Veilig Financieel Ouder Worden."

Lees meer

Film Stop ouderenmishandeling Mentorschap West-Brabant

Still uit de voorlichtingsfilm

Ketenaanpak is cruciaal om ouderenmishandeling te stoppen. Mentoren, bewindvoerders, de rechtbank, de politie, Veilig Thuis, zorgaanbieders: iedereen heeft een belangrijk aandeel. Mentorschap West-Brabant maakte de ketenaanpak inzichtelijk in de film Stop ouderenmishandeling. Een film met een boodschap: alleen samen kunnen we een oplossing vinden.

Lees meer

BROOS: een theaterstuk over ouderenmishandeling

Affiche BROOS

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland brengt ouderenmishandeling dit voorjaar op een andere manier onder de aandacht. Niet met casusbesprekingen, maar met BROOS van theatergroep Drang, een theaterstuk over ouderenmishandeling. BROOS brengt ouderenmishandeling herkenbaar in beeld. Drang voerde het theaterstuk eerder op in Den Haag. De voorstellingen in Amsterdam staan open voor iedereen: ouderen, mantelzorgers, buren, familieleden, theaterliefhebbers, hulp- en zorgverleners en studenten van zorgopleidingen. Na afloop van de voorstelling is er gelegenheid om na te praten en informatie te krijgen. Kijk voor meer informatie over theaterstuk BROOS op drang.nl.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.