< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

12 september 2014

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Het actieplan: de stand van zaken

Ouderen in veilige handen

Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' loopt nu ruim 3 jaar. De einddatum van het actieplan was eind 2014, totdat staatssecretaris Martin van Rijn in maart van dit jaar een vervolg aankondigde. Op 15 juni 2015, de internationale dag tegen ouderenmishandeling, wordt dit vervolg gepresenteerd, samen met de resultaten van het actieplan. Sinds de vorige 'stand van zaken' in nieuwsbrief 9 van september 2013 zijn weer nieuwe projecten gestart. Andere projecten lopen onverminderd door of staan op het punt om te beginnen. Een overzicht.

Lees meer

1 oktober lancering leidraad Veilige zorgrelatie

Op 1 oktober biedt het ministerie van VWS de definitieve versie van de leidraad Veilige zorgrelatie aan. De leidraad gaat over bewustwording, preventie en interventie van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling van cliënten door medewerkers of vrijwilligers in de professionele zorgrelatie. U bent van harte uitgenodigd voor deze bijeenkomst!

Lees meer

Ouderenmishandeling op de agenda in centrumgemeenten

Vier keer per jaar komen ambtenaren van de 35 centrumgemeenten vrouwenopvang bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) bij elkaar. Om onder andere te spreken over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op 9 september stond ouderenmishandeling op de agenda, met een presentatie over de pilots 'Voorkomen van financiële uitbuiting'. Ico Kloppenburg, beleidsmedewerker bij de VNG, geeft een korte impressie van de bijeenkomst.

Lees meer

Borging ouderenmishandeling in het regionaal meldpunt Veilig Thuis

Vanaf 1 januari 2015 gaan het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) samen verder. Gemeenten hebben dan 1 regionaal advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gecombineerde meldpunt – dat in de Jeugdwet en de Wmo 2015 wordt aangeduid als het Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK)  – krijgt de naam Veilig Thuis. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) helpt gemeenten bij de vorming van het nieuwe meldpunt. Een gesprek met Wicher Pattje, programmaleider van het ondersteuningsprogramma, over de borging van ouderenmishandeling in Veilig Thuis.

Lees meer

Actieplan Eenzaamheid

Op 20 augustus 2014 lanceerde staatssecretaris Martin van Rijn samen met Coalitie Erbij een actieplan om de eenzaamheid in de Nederlandse samenleving terug te dringen. Het actieplan Eenzaamheid is geen onderdeel van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. Toch zijn er raakvlakken: eenzaamheid is een belangrijke risicofactor voor ouderenmishandeling.

Lees het volledige nieuwsbericht

Aanpak ouderenmishandeling door gemeenten

Gemeenten in de regio Nijmegen maken samen een strijdplan tegen ouderenmishandeling. Met GGD Gelderland Zuid en Stichting Moviera, het Steunpunt Huiselijk Geweld, zorginstellingen en vrijwilligersorganisaties werken ze aan signalering, aanpak en preventie van ouderenmishandeling. Kijk voor meer informatie op ouderenmishandelinggelderlandzuid.nl.
Ontplooit uw gemeente ook activiteiten die het vermelden waard zijn? Laat het weten! Stuur een e-mail met informatie naar 'Ouderen in veilige handen'.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier kunt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' en de samenvattende factsheet downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het actieplan 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief, uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren.