< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 4, Nummer 19, 11 mei 2015

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Deze acties zijn gericht op ouderen en hun familie, gemeenten, zorgverleners, mantelzorgers en vrijwilligers. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

15 juni 2015: conferentie Ouderen in veilige handen

Het vervolg op het actieplan krijgt steeds meer vorm. Hoe het er precies gaat uitzien, maakt staatssecretaris Martin van Rijn bekend op 15 juni, de internationale dag tegen ouderenmishandeling. Dan organiseert het ministerie van VWS een conferentie in Theater aan het Spui in Den Haag. Genodigden hebben een uitnodiging ontvangen.

Werksessies vervolg actieplan

In april organiseerde 'Ouderen in veilige handen' werksessies over 3 thema's: voorkomen van financiële uitbuiting, ontspoorde mantelzorg en handelingsverlegenheid. Het doel was met betrokken partijen te praten over het vervolg van het actieplan. En zo draagvlak te creëren. Eltjo Lenting, Tosca Hummeling, Wendela Wentzel en Annemiek Goes woonden ieder een werksessie bij.

Lees meer

Bestuurders over ouderenmishandeling: Nietsdoen is geen optie

Hans Wagner

Op woensdag 8 april was ouderenmishandeling het onderwerp van een bestuurlijke bijeenkomst in de regio Rotterdam. Burgemeesters en wethouders Zorg luisterden naar verschillende sprekers en legden de basis voor een plan van aanpak. De bijeenkomst was een initiatief van de drivergroep Geweld van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam (VAR). Hans Wagner, burgemeester van Albrandswaard, is voorzitter van de drivergroep. "We hebben de ogen van de bestuurders geopend." Een interview.

Lees meer

6.000 migrantenouderen bereikt

Yvonne Heygele

De voorlichtingscampagne Ouderen in veilige handen stopte eind 2014 officieel. De voorlichtingscampagne werd uitgevoerd door de vier seniorenorganisaties ANBO, NOOM, PCOB en Unie KBO, in samenwerking met het ministerie van VWS. Op 7 april vond bij het NOOM een afsluitende themadag plaats. Een dag met alle aangesloten organisaties, die samen met ongeveer 6.000 migrantenouderen over ouderenmishandeling spraken. Projectleider Yvonne Heygele vertelt.

Lees meer

Oud worden in Nederland is nieuw voor ons

Haimanot Salvatore

Onder de paraplu van het NOOM deden ook vluchtelingenorganisaties mee aan de voorlichtingscampagne 'Ouderen in veilige handen'. Ouderenmishandeling is voor hen een moeilijk onderwerp, weet Haimanot Salvatore van Stichting Hiwan, een organisatie voor Eritrese vrouwen in Nederland. "Vluchtelingen hebben al veel meegemaakt." Een gesprek over de bewustwording van eerste generatie vluchtelingen.

Lees meer

Algemeen overleg ouderenmishandeling

Op 1 april vond een algemeen overleg over ouderenmishandeling plaats. Staatssecretaris Martin van Rijn sprak over de kansen van de decentralisatieaanpak voor ouderenmishandeling. "Er is meer aandacht voor dit onderwerp dan ooit." Ook onderstreepte hij het belang van aandacht voor de positie van mantelzorgers. "We moeten niet alleen kijken naar kwetsbare cliënten, maar ook naar kwetsbare mantelzorgers." Andere onderwerpen waren eenduidigheid in de aanpak van banken, digitale toegang tot het Register Levenstestamenten, de afgifte van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG's) in relatie tot veroordelingen voor diefstal en de toepassing van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Benieuwd wat er precies besproken werd? Lees het verslag.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier kunt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' en de samenvattende factsheet downloaden. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond het actieplan 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren. Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief? Dat kan op de pagina Abonneren.