< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 7, Nummer 30, 3 april 2018

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Met het actieplan Ouderen in veilige handen wil het ministerie van VWS ouderenmishandeling voorkomen en stoppen. Het actieplan heeft vijf pijlers. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld zorg- en welzijnsorganisaties, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van het actieplan volgen.

Actieplan Ouderen in veilige handen halfjaar verlengd

Officieel liep het actieplan Ouderen in veilige handen eind 2017 af. Voor gemeenten en andere partijen die meewerken aan de pilots 'Ontspoorde mantelzorg voorkomen' kwam dit net te vroeg. Op hun verzoek zijn het actieplan en de ondersteuning met een halfjaar verlengd, tot zomer 2018. Lees meer over de voortgang van het actieplan.

Lees meer

Algemeen overleg ouderenmishandeling

Op 15 februari vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg ouderenzorg / ouderenmishandeling / verpleeghuiszorg plaats. Na dit algemeen overleg diende Kamerlid Ellemeet van GroenLinks op 13 maart een motie in over de samenwerking tussen Veilig Thuis en Sensoor. Voor een melding van ouderenmishandeling kan iedereen bellen naar Veilig Thuis (0800-2000), ook anoniem. Vaak zoeken ouderen echter alleen een luisterend oor, om hun verhaal kwijt te kunnen. Daarvoor is Sensoor bereikbaar, dag en nacht, het hele jaar door. Kamerlid Ellemeet vraagt om nauwere samenwerking tussen Veilig Thuis en Sensoor. Op 27 maart stemde de Tweede Kamer in met de motie Ellemeet. Binnenkort gaan Veilig Thuis en Sensoor samen aan tafel.

Aanpak ouderenmishandeling in gemeenten: de stand van zaken

Hoe geven gemeenten de preventie en aanpak van ouderenmishandeling vorm? En heeft het actieplan Ouderen in veilige handen effect? Najaar 2017 vond een inventarisatie onder gemeenten plaats. Katrien de Vaan, projectleider en adviseur bij Regioplan, licht de belangrijkste conclusies en aanbevelingen toe. "Het wordt tijd dat we erkennen dat langer thuis wonen gevolgen kan hebben voor de relationele veiligheid."

Lees meer

Medewerkers huishoudelijk hulp signaleren overbelasting van mantelzorgers

In 2017 gingen in 10 gemeenten pilots van start om ontspoorde mantelzorg te voorkomen. De regio Alkmaar koos een praktische insteek en bleef dicht bij de werkvloer: medewerkers huishoudelijke hulp van thuiszorgorganisaties kregen scholing om signalen van overbelasting van mantelzorgers te herkennen. Truus Oud, directeur Mantelzorgcentrum, en Esther Anker, beleidsadviseur gemeente Alkmaar, lichten toe. "Wanneer de mantelzorger gehaast binnenkomt, de huishoudelijke hulp geen gedag zegt en de was neergooit, weet je dat het niet goed gaat."

Lees meer

Lokale allianties en de aanpak van financieel misbruik van ouderen

Najaar 2017 deed adviesbureau Seastarters in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoek naar lokale allianties Veilig financieel ouder worden. En vooral naar wat lokale allianties nodig hebben om hun werk te kunnen doen. Seastarters publiceerde een rapport en lanceerde de website financieelveiligouderworden.com.

Lees meer

Gezocht: creatieve ideeën om spullen te documenteren

Bij financieel misbruik gaat de aandacht meestal naar geld. Maar hoe zit het met naasten die spullen van ouderen meenemen? Ook dat is financieel misbruik. Goede documentatie kan bescherming bieden. En brengt vergoeding door de verzekering dichterbij. Het ministerie van VWS daagde studenten van ArtEZ hogeschool voor de kunsten in Zwolle uit om mee te denken.

Lees meer

Kennisbank aanpak ouderenmishandeling vernieuwd

De kennisbank aanpak ouderenmishandeling van Movisie kreeg onlangs een nieuwe opzet. Beroepsgroepen die te maken (kunnen) krijgen met ouderenmishandeling vinden nu gemakkelijk concrete tools. De website biedt gemeenten, professionals en vrijwilligers stappenplannen waarmee ze direct aan de slag kunnen: om ouderenmishandeling te signaleren, te voorkomen en aan te pakken. Bij elk stappenplan vinden ze verdiepende documenten. Financieel misbruik, ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling in instellingen krijgen specifieke aandacht. Direct naar de kennisbank

Vragen over Ouderen in veilige handen?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan Ouderen in veilige handen. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar Ouderen in veilige handen.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 4 keer per jaar.

Aan- of afmelden

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.