< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 4, Nummer 20, 17 juni 2015

Ouderenmishandeling komt veel voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' pakt ouderenmishandeling aan. VWS voert samen met andere partijen een aantal concrete acties uit. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Het actieplan gaat door!

Staatssecretaris Martin van Rijn

Op 26 maart 2014 kondigde staatssecretaris Martin van Rijn de voortzetting van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' aan. Op 15 juni 2015 presenteerde hij het vervolg. Het actieplan onderscheidt 5 vervolgacties en loopt nog tot en met 2017. Martin van Rijn: "Dat iemand misbruik maakt van je kwetsbaarheid is een van de ergste dingen die een oudere kan overkomen."

Lees meer

Verslag conferentie 'Ouderen in veilige handen'

conferentie 'Ouderen in veilige handen'

Niet zonder reden vond de conferentie 'Ouderen in veilige handen' op 15 juni plaats. 15 juni is World Elder Abuse Awareness Day ofwel de internationale dag tegen ouderenmishandeling. De conferentie stond in het teken van terugkijken, afscheid én doorgaan. Ondertussen werden maar liefst 3 nieuwe producten en de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' gepresenteerd. Een verslag.

Lees meer

Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden' geïnstalleerd

Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden'

Op 15 juni installeerde staatssecretaris Martin van Rijn de Brede Alliantie 'Veilig financieel ouder worden'. Samen met vertegenwoordigers van alle 20 aangesloten organisaties gaf hij het officiële startsein. Wat is het doel van de Brede Alliantie? Welke organisaties doen mee? En hoe gaat de alliantie dat bereiken? U leest de antwoorden hier.

Lees meer

Terugblik op het actieplan 2011-2015

Op 30 maart 2011 stuurde Marlies Veldhuijzen van Zanten – de toenmalige staatssecretaris van het ministerie van VWS – het actieplan 'Ouderen in veilige handen' naar de Tweede Kamer. Dit actieplan liep van 2011 tot 2015. De resultaten vormen de basis van de voortzetting van het actieplan (2015-2017) – een initiatief van Martin van Rijn, de huidige staatssecretaris van VWS. Maar wat waren die resultaten? En wat betekenden ze in de praktijk? Zes betrokkenen vertellen.

Lees meer

Kennisbank aanpak ouderenmishandeling online

Op 15 juni ging op huiselijkgeweld.nl/ouderenmishandeling de Kennisbank aanpak ouderenmishandeling online. U vindt hier informatie over ouderenmishandeling van de Rijksoverheid, andere overheden en organisaties in het veld. Variërend van achtergrondinformatie tot wet- en regelgeving, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. De kennisbank bevat ook voorlichtingsmateriaal en informatie over scholingsmogelijkheden. Direct naar de kennisbank

Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

Het taboe doorbreken, durven praten, de schaamte voorbij. Voor de aanpak van ouderenmishandeling is dit essentieel. Want praten is het begin van de oplossing. Pas dan wordt het probleem zichtbaar. Alleen wanneer we ouderenmishandeling bespreekbaar durven te maken, kunnen we zorgen dat het stopt. Dit is de boodschap van het boekje 'Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling', een uitgave van het actieplan 'Ouderen in veilige handen'. In het boekje vertellen 6 mensen hun eigen verhaal. Zij maakten ouderenmishandeling zelf mee. Hun verhalen zijn aangevuld met voorbeelden, verzameld door medewerkers van Veilig Thuis. Ook vertelt het boekje in heldere taal wat ouderenmishandeling is. Het boekje werd op 15 juni gepresenteerd. Praten helpt! Het verhaal van ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling in Nederland

Twintig jaar geleden werd voor het laatst onderzoek gedaan naar het aantal ouderen in Nederland dat slachtoffer was van ouderenmishandeling. Op verzoek van het ministerie van VWS bracht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) de actuele kennis over de omvang en aard van ouderenmishandeling in Nederland bijeen. Het resultaat is de bundel 'Ouderenmishandeling in Nederland'. De bundel beschrijft verschillende onderzoeken, die het onderwerp vanuit een ander perspectief belichten. De bundel geeft geen cijfers van het huidige aantal slachtoffers van ouderenmishandeling. Wel laat de bundel zien dat de manier van vragen invloed heeft op het aantal slachtoffers dat de onderzoeker vindt. Dat maakt de bundel een goed vertrekpunt voor vervolgonderzoek. Ouderenmishandeling in Nederland

Update handreiking 'Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling'

De handreiking 'Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling' (2012) was een van de eerste producten van het actieplan 2011-2015. Op 15 juni 2015 verscheen een geheel herziene versie, aangepast aan de laatste ontwikkelingen. De handreiking bestaat uit drie pakketten. Pakket 1 is een praktijkhulp, waarmee vrijwilligers die met ouderen werken aan de slag kunnen. Pakket 2 is een leidraad voor coördinatoren, bestuur en management. De leidraad bevat concrete handvatten om ervoor te zorgen dat vrijwilligers geen plegers zijn of worden van ouderenmishandeling. Pakket 3 is een toolkit voor vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren, lokale besturen van vrijwilligersorganisaties, ouderenbonden en managementteams. Bedoeld om ouderenmishandeling beter te signaleren en tegen te gaan. Handreiking 'Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling'

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' (2015-2017). Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van de actiepunten? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Want net als het actieplan gaat ook de nieuwsbrief door. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer 6 keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren. Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief? Dat kan op de pagina Abonneren.