< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 5, Nummer 24, 4 oktober 2016

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar en moeilijk bespreekbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling stoppen. Het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ levert een belangrijke bijdrage. Vijf acties staan centraal. Deze richten zich op gemeentelijk beleid en initiatieven van bijvoorbeeld organisaties in de zorg en ondersteuning, mantelzorg- en vrijwilligersorganisaties, banken, notarissen, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS heeft een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang van de acties volgen.

Voorbereidingen pilots Voorkomen ontspoorde mantelzorg in volle gang

Een aantal gemeenten in relatief korte tijd ervaring met een bepaald thema op laten doen leidt tot goede resultaten. Dat hebben de pilots ‘Voorkomen van financiële uitbuiting’ uit het eerste actieplan ‘Ouderen in veilige handen’ bewezen. Ontspoorde mantelzorg – een van de vijf acties uit het vervolgactieplan – is ook zo’n thema. De voorbereidingen voor de pilots ‘Voorkomen ontspoorde mantelzorg’ zijn inmiddels in volle gang. Sinds september werken zes gemeenten aan plannen van aanpak. Er volgen mogelijk nog vier gemeenten. Eind januari/begin februari 2017 vindt een landelijke kickoff plaats. U leest er meer over in een volgende nieuwsbrief.

Saskia J. Stuiveling voorzitter Brede Alliantie

Saskia Stuiveling is van start gegaan als voorzitter van de Brede Alliantie ‘Veilig financieel ouder worden’. De komende periode maakt ze een ‘rondje langs de velden’, om individueel kennis te maken met alle partijen. Met hen bespreekt ze hoe de deelnemers aan de brede alliantie zo goed mogelijk kunnen samenwerken aan een gezamenlijk visie op het vraagstuk. En mogelijkheden kunnen ontwikkelen om er iets aan te doen. Het doel is financiële uitbuiting van ouderen integraal en gecoördineerd aan te pakken. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) verheugt zich op de samenwerking met de voorzitter en is ervan overtuigd dat de brede alliantie nu vol energie de benodigde vervolgstappen kan zetten.

Campagne tegen financieel misbruik start op 3 november

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) neemt financieel misbruik van ouderen zeer serieus en heeft een landelijke campagne voorbereid. De campagne start niet zoals eerder aangekondigd op 7 oktober, maar op donderdag 3 november. De campagne richt zich op de omstanders van de kwetsbare ouderen, zoals buren, familie en mantelzorgers. Het doel van de campagne is de kennis over financiële uitbuiting vergroten, het onderwerp bespreekbaar maken en omstanders laten weten dat zij iets kunnen doen om financiële uitbuiting te voorkomen of te verhelpen. Financieel misbruik is een zeer complex probleem, omdat er meestal sprake is van een afhankelijkheidsrelatie: de pleger blijkt vaak een bekende van de oudere te zijn. De campagne bestaat onder andere uit een radiospot en een publicitair offensief via social media, landelijke dagbladen en tijdschriften.

De regionale alliantie Veilig financieel ouder worden van Gelderland-Zuid

Binnen de aanpak ouderenmishandeling is en blijft financiële uitbuiting een uitdaging. Alleen al omdat er heel andere partners betrokken zijn. Gelderland-Zuid besloot een regionale alliantie 'Veilig financieel ouder worden' te vormen. De integrale samenwerking staat centraal en casuïstiek is leidend. Projectleider Maaike Geertzen, adviseur gezondheidsbevordering bij GGD Gelderland-Zuid, licht toe. “We leren van elkaar wat de verschillende partners kunnen doen en zien welke hiaten er nog zijn in de keten.”

Lees meer

Van handelingsverlegen naar handelingsvaardig

Het doorbreken van handelingsverlegenheid is een van de vijf acties uit het vervolgactieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Natuurlijk is dit primair een verantwoordelijkheid van organisaties zelf, maar de landelijke en lokale overheid kan hen wel ondersteunen. De aanpak van handelingsverlegenheid kent twee fasen: inventariseren en verspreiden. Deskundigheidsbevordering en uitwisseling van kennis staan voorop.

Lees meer

Ouderenzorgorganisatie Cardia neemt alle signalen serieus

Elke zorginstelling krijgt wel eens te maken met financiële uitbuiting van een bewoner. Soms is het duidelijk dat er iets gebeurt wat niet in de haak is. Maar er is ook een schemergebied waar signalen niet altijd helder zijn. Een (uitvoerings)protocol biedt houvast en een handelingsperspectief. Emma Heerkens, teamleider zorg en welzijn bij Cardia in Den Haag, schetst de dilemma’s in de dagelijkse praktijk van een verpleeghuis. “Als iemand beginnend dementerend is, kan het heel moeilijk zijn om de waarheid te achterhalen.”

Lees meer

Mentorschap doet ertoe!

Op NPO Radio 1, 2 en 4 was van 22 augustus tot en met 4 september een spotje van Mentorschap Nederland te horen. Hierin vertelt mentor Marinka de Haan wat zij voor haar cliënt doet. Ze roept vrijwilligers op ook mentor te worden. Het radiospotje is onderdeel van de campagne ‘Mentorschap doet ertoe!’. Met de campagne wil Mentorschap Nederland niet alleen nieuwe mentoren werven, maar ook de bekendheid bij zorgaanbieders en het algemene publiek vergroten. Want een mentor kan voor mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking het verschil maken, óók als er sprake is van ouderenmishandeling.

Lees meer

Vragen over Ouderen in veilige handen?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan ‘Ouderen in veilige handen’. Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar ‘Ouderen in veilige handen’.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond ‘Ouderen in veilige handen’? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Colofon

Afzender

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt ongeveer vier keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? U kunt zelf uw abonnementen beheren. Of een nieuw abonnement nemen.