< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 4, Nummer 21, 22 oktober 2015

Ouderenmishandeling komt voor in Nederland. Het is een onacceptabel maatschappelijk probleem dat vaak onzichtbaar is. Het ministerie van VWS wil ouderenmishandeling voorkomen en stoppen. Het actieplan 'Ouderen in veilige handen' (2011-2015) leverde daaraan een belangrijke bijdrage. Het actieplan 2015-2017 bouwt hierop voort. In dit vervolgactieplan staan vijf acties centraal. De acties richten zich op intensivering van het gemeentelijk beleid en eigen initiatieven van organisaties in de zorg en ondersteuning, vrijwilligersorganisaties, zorgkantoren, politie en het Openbaar Ministerie. Het ministerie van VWS vervult een stimulerende en faciliterende rol. Via de nieuwsbrief Ouderen in veilige handen kunt u de voortgang volgen.

Het actieplan 2015-2017

Op 26 maart 2014 kondigde staatssecretaris Martin van Rijn de voortzetting van het actieplan 'Ouderen in veilige handen' aan. Op 15 juni 2015 presenteerde hij het vervolg. Het actieplan onderscheidt vijf vervolgacties en loopt tot en met 2017. De acties omvatten de hele keten: te beginnen bij het doorbreken van het taboe (erover durven spreken) tot en met versterking van de justitiële inzet. Een samenvatting van het plan.

Lees meer

Debat ouderenmishandeling in de Tweede Kamer

Op 7 oktober vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg over ouderenmishandeling plaats. Staatssecretaris Martin van Rijn kreeg brede steun voor zijn beleid voor de aanpak van ouderenmishandeling.

Lees meer

Enthousiaste gemeenten voor pilot 'Voorkomen ontspoorde mantelzorg'

Negen gemeenten en één Veilig Thuisorganisatie meldden zich aan voor de pilot 'Voorkomen ontspoorde mantelzorg'. In november komen zij bij elkaar om informeel van gedachten te wisselen. Gespreksonderwerpen zijn onder meer: Wat doen gemeenten al? Is er een koppeling mogelijk tussen de thema's ontspoorde mantelzorg en handelingsverlegenheid? Hoe werken organisaties samen? Zo kunnen de deelnemers samen met VWS de pilot vormgeven. Meer over de pilot leest u in een volgende nieuwsbrief.

Veilig Thuis Utrecht maakt zich sterk voor thema ouderenmishandeling

Lucia van Waveren

Sinds 1 januari 2015 is Veilig Thuis het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Bij Veilig Thuis kunnen slachtoffers, daders en omstanders terecht. Van jong tot oud. Lucia van Waveren, medewerker Veilig Thuis Utrecht, vertelt hoe het thema ouderenmishandeling een plek in haar nieuwe organisatie kreeg. "Het zijn doorgaans bijzondere situaties, die om maatwerk vragen."

Lees meer

Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg aangenomen: VOG verplicht

Op 6 oktober 2015 stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De wet waarborgt dat patiënten kunnen vertrouwen op goede zorg en een goede, snelle en laagdrempelige afhandeling van klachten en geschillen. De wet voorziet bijvoorbeeld in het verplicht checken van referenties als nieuwe zorgverleners in dienst komen. Ook moeten aanbieders van intramurale Wlz-zorg (Wet langdurige zorg) en intramurale GGz-zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet vanaf 1 januari 2016 van nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben. Deze verplichting geldt alleen voor nieuwe medewerkers, niet voor medewerkers die al in dienst zijn, vrijwilligers en stagiairs. Lees ook het nieuwsbericht van de Rijksoverheid

Onderzoek Plus Magazine naar financiële uitbuiting

'Een op de tien 50-plussers financieel uitgebuit' schrijft Plus Magazine in zijn oktobereditie. Dit blijkt uit een enquête onder 1.032 Plus-lezers. Soms eenmalig, maar in meer dan veertig procent van de gevallen langer dan een jaar. In een uitgebreid artikel gaat Plus Magazine in op de resultaten. Ook geeft het magazine tips om financiële uitbuiting te voorkomen. Kijk voor meer informatie op plusonline.nl.

Vragen over 'Ouderen in veilige handen'?

Meer informatie over het onderwerp ouderenmishandeling vindt u op rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook het actieplan 'Ouderen in veilige handen' (2015-2017). Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar 'Ouderen in veilige handen'.

Blijf op de hoogte

Bent u benieuwd naar de voortgang van het actieplan? Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws rond 'Ouderen in veilige handen'? Meld u aan voor de nieuwsbrief. Kent u iemand die ook met het onderwerp ouderenmishandeling bezig is? Stuur deze nieuwsbrief dan door. De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Colofon

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Frequentie

De nieuwsbrief Ouderen in veilige handen verschijnt vier keer per jaar.

Aan- of afmelden?

Wilt u uw huidige abonnement opzeggen of wijzigen? Dat kan op de pagina Abonnementen beheren. Wilt u zich abonneren op een nieuwsbrief? Dat kan op de pagina Abonneren.