Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Opleidingsfonds

Jaargang 3, Nummer 11, augustus 2011

De bekostiging van zorgopleidingen, zoals de opleiding tot chirurg, gynaecoloog of psychiater, gebeurt via het Opleidingsfonds. Deze nieuwsbrief gaat over ontwikkelingen van het Opleidingsfonds en wijzigingen van de regeling. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en richt zich op opleiders, bestuurders, AIOS en geïnteresseerde burgers.

Verdeelplan 2012 vastgesteld

Op 12 augustus 2011 heeft de minister van VWS het plan voor de instroom van zorgopleidingen -het zogenoemde verdeelplan- vastgesteld.

Lees meer…

Start subsidie aanvraag 2012

Uiterlijk in week 34 stuurt de minister van VWS alle opleidingsinstellingen die volgens het verdeelplan 1e en 2e tranche instroomplaatsen toegewezen hebben gekregen, een uitnodiging voor een aanvraag tot subsidieverlening in 2012. 

Lees meer…

Subsidieregeling aangepast

Op 28 juli 2011 is de Subsidieregeling zorgopleidingen gewijzigd. De laatste versie staat op de website van het Opleidingsfonds.

Lees meer…

Nieuwe brochures Opleidingsfonds

Er zijn nieuwe brochures beschikbaar waarin de subsidieregeling Zorgopleidingen wordt uitgelegd. 

Lees meer…

Colofon

Uitgave

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Redactie

Jolanda Horsten

Reageren

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Opleidingsfonds@minvws.nl 

www.opleidingsfondszorg.nl