Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Opleidingsfonds

Jaargang 3, Nummer 12, september 2011

De bekostiging van zorgopleidingen, zoals de opleiding tot chirurg, gynaecoloog of psychiater, gebeurt via het Opleidingsfonds. Deze nieuwsbrief gaat over ontwikkelingen van het Opleidingsfonds en wijzigingen van de regeling. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en richt zich op opleiders, bestuurders, AIOS en geïnteresseerde burgers.

Rappel: 1 oktober uiterste datum aanvraag subsidieverlening 2012

1 oktober 2011 nadert: de uiterste datum waarop instellingen een aanvraag voor subsidieverlening uit het Opleidingsfonds voor 2012 kunnen indienen.

Lees meer…

Colofon

Uitgave

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Redactie

Jolanda Horsten

Reageren

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Opleidingsfonds@minvws.nl 

www.opleidingsfondszorg.nl