Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Opleidingsfonds

Jaargang 3, Nummer 09, maart 2011

De bekostiging van zorgopleidingen, zoals de opleiding tot chirurg, gynaecoloog of psychiater, gebeurt via het Opleidingsfonds. Deze nieuwsbrief gaat over ontwikkelingen van het Opleidingsfonds en wijzigingen van de regeling. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en richt zich op opleiders, bestuurders, AIOS en geïnteresseerde burgers.

Nieuwe spelregels verdeelproces Opleidingsfonds

Vanaf de subsidieronde voor 2012 gelden nieuwe en eenvoudigere (spel)regels voor de verdeling en toewijzing van de instroomplaatsen van het Opleidingsfonds. 

Lees meer…

Veldpartijen aan de slag met protocol

Voor 1 april 2011 moeten veldpartijen een toewijzingsprotocol opstellen en vastleggen. 

Lees meer…

Nieuw tijdpad toewijzingsproces en subsidietraject

Het tijdpad voor het toewijzingsproces en het subsidietraject is voor de subsidieronde van 2012 aangepast en staat in bijlage 2 van de spelregels.

Lees meer…

Colofon

Uitgave

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Redactie

Jolanda Horsten

Reageren

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar opleidingsfonds@minvws.nl.
www.rijksoverheid.nl/opleidingsfondszorg