Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Opleidingsfonds

Jaargang 3, Nummer 10, 10 juni 2011

De bekostiging van zorgopleidingen, zoals de opleiding tot chirurg, gynaecoloog of psychiater, gebeurt via het Opleidingsfonds. Deze nieuwsbrief gaat over ontwikkelingen van het Opleidingsfonds en wijzigingen van de regeling. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en richt zich op opleiders, bestuurders, AIOS en geïnteresseerde burgers.

Monitoring Opleidingsfonds Nieuwe Stijl

Vanaf subsidieronde 2012 gelden nieuwe (spel)regels voor de verdeling en toewijzing van de instroomplaatsen van het Opleidingsfonds.

Lees meer…

Definitieve aantallen instroom 2012 bekend

Voor het subsidiejaar 2012 zijn de definitieve instroomaantallen bekend. 

Lees meer…

Bevordering jeugdarts

Er dreigt een tekort aan jeugdartsen. Dit kan ertoe leiden dat GGD- en Thuiszorginstellingen onvoldoende kwalitatieve jeugdgezondheidszorg kunnen bieden. Waarom worden er niet meer jeugdartsen opgeleid?

Lees meer…

Verhuizing van tranche voor opleiding psychiatrie en spoedeisende geneeskunde

De opleidingen psychiatrie in de ggz, psychiatrie in de ziekenhuiszorg en spoedeisende geneeskunde worden vanaf subsidiejaar 2012 overgeheveld van de 2e tranche, naar de 1e tranche zorgopleidingen.

Lees meer…

Voor subsidiejaar 2011 nieuw formulier voor aanvraag subsidievaststelling 2e tranche

Voor de 2e tranche zorgopleidingen A en B is er voor het subsidiejaar 2011 een nieuw formulier om de subsidievaststelling aan te vragen.

Lees meer…

Opleidingsfonds vergoedt vanaf 2012 instroom tweede fase van een aantal opleidingen

Met ingang van het subsidiejaar 2012 wordt de tweede fase van een aantal zorgopleidingen opgenomen in het Opleidingsfonds.

Lees meer…

Colofon

Uitgave

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Redactie

Jolanda Horsten

Reageren

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Opleidingsfonds@minvws.nl 

www.rijksoverheid.nl/opleidingsfondszorg