Nieuwsbrieven & e-mailattenderingen

< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Opleidingsfonds

Jaargang 2, Nummer 6, april 2010

De bekostiging van zorgopleidingen, zoals de opleiding tot chirurg, gynaecoloog of psychiater, gebeurt via het Opleidingsfonds. Deze nieuwsbrief gaat over ontwikkelingen van het Opleidingsfonds en wijzigingen van de regeling. De nieuwsbrief verschijnt een paar keer per jaar en richt zich op opleiders, bestuurders, AIOS en geïnteresseerde burgers.

In deze nieuwsbrief

  • Meepraten over het functioneren van het Opleidingsfonds en het CBOG
  • Herinnering nieuwe URL website Opleidingsfonds
  • Laatste kans indienen aanvraagformulier tot vaststelling van de subsidie over 2009
  • Subsidieaanvraag 2011

Abonneren
Automatisch een bericht ontvangen als er weer een update van de nieuwsbrief Opleidingsfonds is?

Meepraten over het functioneren van het Opleidingsfonds en het CBOG?

Drie jaar na de introductie, worden het Opleidingsfonds en het CBOG geëvalueerd. Inmiddels is de eerste oriënterende fase afgerond en is gestart met fase II. Deze bestaat uit een 360-graden feedbackronde waarbij iedereen die met het Opleidingsfonds te maken heeft, de gelegenheid krijgt om feedback te geven aan de hand van een webenquête. Onderwerpen die aan bod komen zijn het functioneren van het bekostigings- en financieringssysteem en het functioneren van het CBOG (ramen, toewijzen en innoveren). De evaluatie zal leiden tot adviezen over het Opleidingsfonds en het CBOG (vanaf 2012).

Meedoen?
Wilt u uw mening geven over het Opleidingsfonds en het CBOG en heeft u nog geen persoonlijke uitnodiging voor deelname ontvangen? Dan kunt u een toegangscode aanvragen door een e-mail te sturen naar Opleidingsfonds@regioplan.nl. U ontvangt dan ook verdere instructies en informatie.

Herinnering: nieuwe url website Opleidingsfonds

De website van het Opleidingsfonds is inmiddels bereikbaar via de centrale website van de Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/opleidingsfonds-zorg.

Vanaf half mei krijgt het Opleidingsfonds ook een eigen website. Deze is te bereiken via www.opleidingsfondszorg.nl.

Op beide sites zijn de onderwerpen van het Opleidingsfonds terug te vinden: het subsidieproces, informatie over de subsidieregelingen en subsidierondes, de nieuwsbrief, brochures, Kamerstukken en veelgestelde vragen. Vanzelfsprekend zijn de sites goed toegankelijk voor mensen met een (visuele) handicap.

Laatste kans indienen aanvraagformulier tot vaststelling van de subsidie over 2009

Opleidingsinrichtingen die nog geen aanvraagformulier hebben ingediend tot vaststelling van de subsidie over 2009, kunnen dit nog deze maand doen. Vóór 1 mei 2010 moeten deze formulieren, voorzien van een assurance rapport van de accountant, zijn ingediend bij VWS.
De verplichte aanvraagformulieren en de controleprotocollen hiervoor zijn te downloaden via de website van het opleidingsfonds. Binnen 22 weken na ontvangst van de aanvraag, stuurt de minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

Subsidieaanvraag 2011

Voor het subsidiejaar 2011 kunnen nog geen subsidieaanvragen worden ingediend. Uiterlijk op 1 september 2010 stuurt VWS opleidingsinrichtingen een uitnodiging om de subsidieaanvraag in te dienen.

Wat gaat hieraan vooraf?
Alle opleidingsinrichtingen ontvangen binnenkort van het College voor de Beroepen en Opleidingen in de Gezondheidszorg (CBOG) een verzoek om op te geven hoeveel opleidingsplaatsen zij per zorgopleiding willen realiseren in 2011. Op grond hiervan stelt het CBOG een concept toewijzingsvoorstel op en legt dit ter controle voor aan de opleidingsinrichtingen. Na verwerking van de reacties hierop legt het CBOG op uiterlijk 15 augustus een definitief toewijzingsvoorstel voor aan de minister van VWS. Vervolgens stelt de minister uiterlijk 1 september 2010 het verdeelplan voor 2011 vast. Hiermee staat vast welke opleidingsinrichtingen, per zorgopleiding, voor het subsidiejaar 2011 in aanmerking komen voor subsidie uit het Opleidingsfonds. Pas dan kan subsidie voor 2011 worden aangevraagd. Opleidingsinrichtingen ontvangen hiervoor automatisch een uitnodiging en een aanvraagformulier van VWS.

Colofon

Uitgave

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag

Redactie

Redactie: Jolanda Horsten
Fotografie: Bert de Jong

 

Reageren

Reacties op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar opleidingsfonds@minvws.nl.
www.rijksoverheid.nl/opleidingsfondszorg