< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 51, 16 juni 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Inhoudsopgave

Eenvoudig Beter

Voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving

De behandeling van de ontwerp-AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de AMvB’s. Aanbieding van de AMvB’s aan de Raad van State gebeurt gelijktijdig met de aanbieding van het wetsvoorstel voor de Invoeringswet, zodat deze in samenhang kunnen worden beoordeeld.
Lees meer

Behandeling AMvB’s Omgevingswet in Eerste Kamer afgerond

Op 30 mei debatteerde de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet. Eerder vonden al een expertmeeting en twee schriftelijke vragenrondes plaats. Vandaag heeft de Kamer gestemd over de moties. Hiermee is de voorhang van de AMvB’s bij het parlement afgerond. De volgende stap is dat advies wordt gevraagd aan de Raad van State over de ontwerp AMvB’s.
Lees meer

Nieuwe handvatten voor efficiënte EU milieurapportage

Make it Work heeft handvatten ontwikkeld voor efficientere en effectievere milieurapportage door lidstaten aan de EU. Deze zogenoemde ‘drafting principes’ helpen de EU om in haar regelgeving ‘smart requirements’ te stellen aan de rapportages. De huidige milieurapportages door de lidstaten aan de EU vereisen vaak aanzienlijke inspanning en geven niet altijd de juiste informatie.
lees meer

BLOG: Doe-het-zelfgeluid

Mijn vader is een handige klusser. Hij is inmiddels een dagje ouder, maar tot voor kort was geen klus hem te complex. Mijn eigen klusambities zijn minder groot. Eenvoudige dingen pak ik zelf op, maar vraag mij niet om een badkamer te verbouwen. Dat verschil tussen mijn vader en mij zie je terug in ons gereedschap. Waar mijn vader een hele kluszolder heeft, past mijn gereedschap op de bovenste plank van de kledingkast van mijn dochter.
Lees meer

Nieuwe infographics: wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, wie beslist dan over uw aanvraag? De Omgevingswet hanteert als hoofdregel: de gemeente. Het Omgevingsbesluit regelt de uitzonderingen op deze regel. In een nieuwe serie infographics laten we voor vier praktijksituaties zien wie bevoegd gezag is voor vergunningen voor de uitbreiding van een bedrijf en hoe de aanvraag verloopt.
Lees meer

Nieuwe inspiratiegids over bestemmingsplan met verbrede reikwijdte

De ‘Inspiratiegids Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ is geheel vernieuwd. Programmamanager Crisis- en herstelwet Monique Arnolds van het ministerie van IenM heeft op 8 juni het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Janne Pijnenborg van de gemeente Soest. De uitreiking vond plaats tijdens de goed bezochte kennisbijeenkomst over het bestemmingsplan-plus met verbrede reikwijdte voor Soesterberg-Noord.
Lees meer

Groen licht voor vierentwintig duurzame projecten

De ministerraad heeft vrijdag op voorstel van minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) ingestemd met vierentwintig nieuwe projecten onder de Crisis- en herstelwet. Dit betekent dat gemeenten nieuwe duurzame ontwikkelingen in gang kunnen zetten, zoals een oud industrieterrein verbouwen tot een modern en duurzaam bedrijvenpark, woningen bouwen op een leegstaand bedrijventerrein of een attractiepark ontwikkelen. De gemeenten lopen hiermee vooruit op de Omgevingswet.
Lees meer

Schrijf u nu in voor de Schakeldag 2017

Schakeldag 2017 vindt plaats op donderdag 29 juni in 1931 Congrescentrum Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. De Schakeldag is het jaarlijkse moment voor uitvoerende- en beleidsmedewerkers werkzaam bij de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven om zich te laten bijpraten en in gesprek te komen over alle actualiteiten rondom wet- en regelgeving in de fysieke leefomgeving.
Lees meer

Praktijkcongres Omgevingswet : ‘Het wordt pas echt spannend, als het concreet wordt’

Een praktijkcongres organiseren over een wet die nog alleen maar theorie is, het is een uitdaging, ook voor de deelnemers. En die uitdaging werd tijdens het Praktijkcongres Omgevingswet en Omgevingsveiligheid stevig opgepakt. Via lezingen, verdieping en een ontwerpatelier XL konden de bijna 300 aanwezigen leren van de wet en feedback geven aan het ministerie.
Lees meer

Handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ gepubliceerd

Op 13 april 2017 nam Rosemarie Bastianen - directeur Eenvoudig Beter van het ministerie van Infrastructuur en Milieu - de handleiding ‘Omgevingsveiligheid in de omgevingsvisie’ in ontvangst. Het document werd samengesteld op basis van ervaringen uit zes gemeentelijke pilots. De handleiding is een co-productie van het ministerie van IenM, het programma Impuls Omgevingsveiligheid en Ontwerp Veilige Omgeving.
Lees meer

Omgevingswetjurist Wilco de Vos wint prijs Overheidsjurist 2016

Op 24 april werd Wilco de Vos van het ministerie van IenM uitgeroepen tot overheidsjurist van het Rijk 2016. De Vos is als visionair wetgevingsjurist de spil in de grote  stelselherziening van de omgevingrecht. ‘De stelselherziening is een voorbeeldproject voor het ontwerpen van wetgeving met de deuren open,’ aldus de jury.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Kennisdag DSO voor ICT-leveranciers op 13 juni

Om goed te kunnen werken met de Omgevingswet wordt het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Het is van belang dat ICT-leveranciers goed aansluiten op het stelsel. En dat ze op de hoogte zijn van de laatste ontwikkelingen.
Lees meer

Innovaties rondom nieuwe Omgevingsloket

Hoe ziet Nederland er in 2024 uit? Hoe richten we dan onze leefomgeving in? En wat vraagt dit van het nieuwe Omgevingsloket en het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).
Lees meer

Schakeldag

De Schakeldag is het jaarlijkse event van Rijkswaterstaat over veranderingen in wet –en regelgeving in het fysieke domein. Met natuurlijk grote aandacht voor de Omgevingswet. Het programma aan de slag met de Omgevingswet is dan ook nauw betrokken.
Lees meer

Programma van de Slag-sessies in juni en juli bekend

De workshops voor de aankomende Slag-sessies zijn bekend!
De Slag-sessies zijn speciaal voor programmamanagers en projectleiders Implementatie Omgevingswet. Tijdens de Slag-sessies draait het om:
- kennis en ervaringen ophalen en delen
- meekrijgen van recente ontwikkelingen rond de wet en
  implementatie
Lees meer

Roadshow Flevoland: ketensamenwerking in de polder

De invoering van de Omgevingswet vraagt om bundeling van onze expertises. We werken samen toe naar één geheel; de leefomgeving.’ Met deze samenvatting trapte Gerd de Kruif, programmamanager van het programma Aan de slag, de eerste Roadshow Omgevingswet van 2017 af. De Roadshow van de regio Midden-Nederland, op 8 juni in Lelystad, had als thema ‘ketensamenwerking’. Met circa 60 deelnemers een goede start.
Lees meer

Interessante publicaties

De stand van de stelsleherziening
In februari 2017 is in het Tijdschrift voor Omgevingsrecht (TO februari 2017 | 1)  een artikel van Wilco de Vos verschenen met als titel 'De stand van de stelselherziening: meer zicht op de uitwerking van het nieuwe stelsel'.

Officiële publicaties

Agenda

29 juni 2017 – Schakeldag 2017
Lees meer
 
5 oktober 2017 – VVM 6e Dag van de Omgevingswet
Locatie: Utrecht
Lees meer

10 oktober 2017 – MER-dag IenM
10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht.
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.
 

Redactie: Sonja Middendorp en Sabine Heijstek


Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.