< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 50, 19 april 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Eenvoudig Beter

Voortgang ontwikkeling wet- en regelgeving

Op 17 maart heeft minister Schultz van Haegen vragen van de Eerste Kamer over de AMvB's beantwoord. De consultatie over de Invoeringswet is afgerond; op dit moment worden de reacties verwerkt. Het werk aan de Omgevingsregeling is inmiddels in volle gang.

Lees meer

BLOG: Ken uw kerninstrumenten!

Naar een actieve aanpak van opgaven in de leefomgeving

De Omgevingswet staat voor een fundamenteel andere manier van werken. Van behoud en bescherming naar een actieve aanpak van voortdurend werken aan een goede kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Gelukkig levert de wet daar ook een bijpassend instrumentarium bij. Weet u al wat de zes kerninstrumenten zijn en hoe die in samenhang functioneren? Dat inzicht is onmisbaar om met de wet aan de slag te kunnen.
Lees meer

Pioniers op praktijkfestival Omgevingswet

Op 12 april bezochten zo’n 500 deelnemers de tweede editie van het Praktijkfestival Pionieren met de Omgevingswet. Tientallen Crisis- en herstelwetprojecten en pilots met de Omgevingswet presenteerden zich. Chris Kuijpers, DG bij het ministerie van IenM, opende de dag. ‘Ik merk dat er in het land veel energie zit op de Omgevingswet. Fijn dat we dit zo met elkaar kunnen doen.’
Lees meer

Nog één maand tot het Praktijkcongres Omgevingswet & Omgevingsveiligheid

Op donderdag 11 mei staat het Utrechtse TivoliVredenburg in het teken van de Omgevingswet en Omgevingsveiligheid. 300 ontwerpers, beleidsmedewerkers, bestuurders, veiligheidskundigen en adviseurs zullen tijdens het Praktijkcongres integraal en multidisciplinair samenwerken aan een ontwerpcasus. Met als doel: erachter komen wat de nieuwe wet betekent voor hun dagelijkse werkpraktijk én terug te koppelen aan het ministerie waar de grootste uitdagingen liggen.
Lees meer

Bestemmingsplan-plus geeft ruimte voor transformatie Soesterberg-Noord en vliegbasis

De gemeente Soest werkt aan grote gebiedsontwikkelingen op bedrijventerrein Soesterberg-Noord en vliegbasis Soesterberg. Een uitdagende opgave, niet in het minst door de uitgestrekte milieucontouren van de bestaande bedrijvigheid. Om extra manoeuvreerruimte te creëren, maakt de gemeente een bestemmingsplan-plus. Dit is nu mogelijk door de Crisis- en Herstelwet; straks geeft het omgevingsplan van de Omgevingswet vergelijkbare mogelijkheden.
Lees meer

Summerschool studenten maken omgevingsvisie Terneuzen

Voor het tweede jaar organiseert het ministerie van IenM een serie Summerschools over omgevingsveiligheid. De eerste vond plaats in Terneuzen. In een snelkookpan van drie dagen ontwikkelden 24 studenten een omgevingsvisie voor het havengebied Gent-Terneuzen.
Lees meer

Ruimte voor vertrouwen tussen gemeente en ondernemers

Kortere procedures, ambtenaren die enthousiast meedenken en graag meewerken. Projectontwikkelaar Stefan van de Ven is zeer te spreken over de samenwerking met de gemeente Veghel bij de ontwikkeling van het zogeheten CHV-terrein. De Omgevingswet met minder vergunnings- en meer meldplicht zorgt daarbij voor een grote stap vooruit.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Eenvoudig Beter Trofee 22016 voor Omgevingsvisie Markdal

De Vereniging Markdal Duurzaam en Vitaal ontving op 12 april 2017, de trofee uit handen van minister Schultz (Infrastructuur en Milieu). De particuliere vereniging Markdal stelde samen met bewoners, grondeigenaren en natuurverenigingen een omgevingsvisie op voor het stroomdal van beek De Mark. Zo is vertrouwen gecreëerd tussen de grondeigenarenaren en overheden. "Dat vertrouwen heeft patstellingen doorbroken bij het maken van afspraken over de gebiedsontwikkeling. Het is mogelijk, het werkt!"
Lees meer

'Het is bijna risicomanagement'

In 2019 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Tot die tijd wordt er bepaald niet stilgezeten. Bevlogen professionals stomen hun organisaties klaar voor deze ingrijpende wetgevingsoperatie. Hoe gaan zij te werk? Aan het woord is senior jurist Bestemmingsplannen van de gemeente Rotterdam, Marloes Hildenbrant. Zij schrijft mee aan de bestemmingsplannen voor de gemeente.
Lees meer

In één klap bij de Slag-sessie

In april 2017 start het Programma Aan de slag met de Omgevingswet met een nieuw soort bijeenkomsten: de Slag-sessies. Ze zijn op vier plekken, verspreid over het land. De Slag-sessies zijn uitsluitend voor programmamanager of projectleider implementatie Omgevingswet van een gemeente, provincie, waterschap, omgevingsdienst, veiligheidsregio en GGD/GHOR-regio of rijkspartij?
Lees meer

Gezocht, initiatieven voor interbestuurlijke Ketenpilots

De Omgevingswet vraagt van overheden om anders te werken, zowel met initiatiefnemers als in de keten. Maar hoe ziet die ketensamenwerking er straks uit? Ligt de uitdaging voor een betere dienstverlening ook in het goed delen van informatie? En bent u al een initiatief gestart om de impact van de Omgevingswet op uw keten te bepalen? Meld uw pilot dan aan als ‘Ketenpilot Dienstverlening en Informatievoorziening Omgevingswet’!
Lees meer

Veel animo voor Pilots Omgevingsvisie

Op 8 maart sloot de aanmelding voor de tweede tranche Pilots omgevingsvisie.  In totaal dienden meer dan 25 partijen - gemeenten, provincies en regionale samenwerkingsverbanden - een pilotvoorstel in. Daarnaast meldde een divers gezelschap van overheids- en niet-overheidspartijen zich aan om mee te leren in 'de tweede ring'.
Lees meer

Doe mee aan onderzoeken over de dienstverlening door uw organisatie

In het landelijke Programma Aan de slag met de Omgevingswet werken Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten samen om de invoering van de Omgevingswet medio 2019 tot een succes te maken. Er wordt nu al volop gewerkt in de geest van de wet via pilots, proeftuinen en Living Labs. Het programma is onder andere bezig de invoering en het effect van de nieuwe wet te monitoren. Hiervoor worden nu al nulmetingen uitgevoerd, zodat het verschil tussen de oude en de nieuwe situatie in de toekomst zichtbaar kan worden gemaakt. En daar kan iedereen van leren, ook uw organisatie.
Lees meer

Interessante publicaties

Recent verschenen publicaties

Vergunning voor de bouwactiviteit
In het maartnummer van het Tijdschrift voor Bouwrecht is een artikel (TBR 2017/39)  verschenen van mr. F. Brouwer en ing. B. Rademaker over een nieuwe opzet van de vergunningplicht voor bouwwerken in de Omgevingswet. In dit artikel gaan de auteurs in op de nieuwe opzet van de vergunningplicht voor bouwwerken in de Omgevingswet. Het artikel is een vervolg op TBR 2017/20 waarin aan de orde is gesteld hoe de vergunningplicht in het omgevingsplan geregeld zal gaan worden. De auteurs gaan in het nieuwe artikel met name in op de zogenaamde knip tussen toetsing van een bouwtechnisch deel, en toetsing aan de vergunningplicht in het omgevingsplan.
 
De laatste zorgpunten van de Omgevingswet
In het maartnummer van Binnenlands Bestuur is een artikel verschenen naar aanleiding van de gehouden enquête over de Omgevingswet onder de noemer “De laatste zorgpunten van de Omgevingswet”.

Officiële publicaties

Agenda

Evenementenagenda voor de komende periode

20 april 2017 – Slag-sessie Philharmonie, Haarlem
Lees meer
 
11 mei 2017 – Praktijkcongres Omgevingswet over omgevingsveiligheid in Utrecht
Georganiseerd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (directie Veiligheid en Risico's). Doelgroep: stedenbouwers, gemeentebestuurders, projectleiders en projectontwikkelaars.
Lees meer
 
18 mei 2017 – Provero Congres over digitale aspecten in het Omgevingsrecht (Ede)
De sprekers richten zich op de thema’s wet- en regelgeving, voorbeelden van instrumenten uit de praktijk, het Digitale Stelsel Omgevingswet en de implementatie.
Lees meer
 
30 mei 2017 – Eerste Kamerbehandeling over de ontwerpbesluiten Omgevingswet
Lees meer
 
29 juni 2017 – Schakeldag 2017
Lees meer
 
5 oktober 2017 – VVM 6e Dag van de Omgevingswet
Locatie: Utrecht
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.
 

Redactie: Sonja Middendorp en Sabine Heijstek


Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.