< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 54, 6 oktober 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Inhoudsopgave

Eenvoudig Beter

Omgevingswet treedt 1 januari 2021 in werking

Voor de zomer heeft minister Schultz van Haegen aangekondigd de planning van de Omgevingswet opnieuw te gaan bezien. De nieuwe datum van inwerkingtreding is nu bekend en wordt 1 januari 2021. Deze datum is in goed overleg met de provincies, gemeenten en waterschappen vastgesteld. De datum heeft geen gevolgen voor de einddatum van de transitie. Deze is en blijft 2029.
Lees meer

Omgevingswet gaat meer en meer leven

Editie 2017 van de Dag van de Omgevingswet is uitgemond in een klinkend succes: een hoge opkomst, goede sprekers, een uitstekende ambiance en een programma dat op vrijwel alle aspecten van de nieuwe wet verdieping bood. De vele bezoekers toonden zich zichtbaar enthousiast over het programma.
Lees meer

Advies Raad voor de rechtspraak over betrokkenheid bestuursrechter bij onteigening

De regels voor onteigening ten behoeve van activiteiten in de fysieke leefomgeving worden via de Aanvullingswet grondeigendom opgenomen in de Omgevingswet. Het huidige wetsvoorstel bevat een gegarandeerde rechterlijke toets van de onteigening door de bestuursrechter. De Raad voor de rechtspraak heeft hierover onlangs een advies uitgebracht.
Lees meer

Interview | Omgevingswet: slimmer, sneller en beter

De Omgevingswet is geen ‘moetje van het rijk’. Het draagvlak bij gemeenten is groot, zeggen Rosemarie Bastianen, directeur van het programma Eenvoudig Beter bij het ministerie van IenM, en haar voorganger Edward Stigter, nu directeur Fysiek Domein bij de VNG, in een interview met Publiek Denken.

Lees meer

Nieuw infoblad: wat regelt de Omgevingswet over participatie?

Participatie is een belangrijke pijler onder de Omgevingswet. Door vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan komen verschillende perspectieven, kennis en creativiteit snel op tafel. Zo kan participatie zorgen voor meer draagvlak, betere besluiten en tijdwinst. Wilt u weten wat de wet precies regelt over participatie? Lees dan het nieuwe infoblad ‘Participatie. Wat regelt de wet?’
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Gespreksstarter Veranderprofielen

Vandaag verschijnt de Gespreksstarter Veranderprofielen van het Programma Aan de slag met de Omgevingswet. De Gespreksstarter is een doorklikbare pdf met handvatten voor een gesprek over de verandering in houding en gedrag die de Omgevingswet vraagt.
Lees meer

Vensteronderzoek zoekt deelnemers

Het programma Aan de slag met de Omgevingswet zet het vergelijk- en leerinstrument ‘Vensters op de Omgevingswet’ in om overheden te ondersteunen bij implementatie van de wet. De makers van het instrument zoeken overheidsorganisaties die willen meedoen om ‘Vensters op de Omgevingswet’ te testen en door te ontwikkelen. De test gaat eind oktober 2017 van start. Geïnteresseerden kunnen zich vanaf nu aanmelden.
Lees meer

Officiële publicaties

Agenda

10 oktober 2017 – MER-dag IenM
10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht. Medewerkers van IenM leveren een bijdrage aan deze dag.
Lees meer
 
15 november 2017 – VNG-festival Invoering Omgevingswet
Bent u bezig met invoering van de Omgevingswet en vraagt u zich regelmatig af: “maar hóe dan?!” Reserveer dan 15 november 2017 voor het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.
 

Redactie: Sonja Middendorp, Sabine Heijstek en Mireille de Heer


Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.