< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 53, 13 september 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Inhoudsopgave

Eenvoudig Beter

Invoeringsbesluit Omgevingswet van start

Deze zomer is gestart met het opstellen van het Invoeringsbesluit Omgevingswet. Een belangrijke nieuwe stap in de stelselherziening van het omgevingsrecht, nadat vlak voor de zomer de basis-AMvB’s en de Invoeringswet Omgevingswet naar de Raad van State werden gezonden. Het Invoeringsbesluit richt zich op aanvulling van de basis-AMvB’s, het intrekken en wijzigen van andere besluiten en het overgangsrecht.
Lees meer

BLOG:Afwegingsruimte en gebruiksruimte: over culinaire vrijheden en het verdelen van de taart

Een collega vroeg mij laatst naar het onderscheid tussen afwegingsruimte en gebruiksruimte. Ik antwoordde dat afwegingsruimte voor decentrale overheden te vergelijken is met de vrijheid van een bakker bij het maken van een taart. Gebruiksruimte gaat over de manier waarop de taart wordt verdeeld als deze klaar is.
Lees meer

Omgevingswetportaal.nl vernieuwd

Een fraai nieuw design en een navigatie die beter geschikt is voor het (vele!) gebruik van het Omgevingswetportaal op telefoon en tablet. Zie daar het resultaat van de make-over die onze website deze zomer onderging. Vanaf nu vindt u ook op uw mobiele apparaat makkelijk de weg naar bijvoorbeeld de stand van zaken van de wet- en regelgeving, e-books, infographics of weblogs.
Benieuwd? Neem een kijkje op Omgevingswetportaal.nl!

Minister Schultz: ‘Latere invoeringsdatum Omgevingswet’

In een interview met Binnenlands Bestuur heeft minister Schultz van Haegen gezegd dat de invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld. De invoering stond gepland voor 1 juli 2019. Deze zomer volgt een definitief besluit over de termijn. De reden voor het uitstel ligt in de complexiteit van het gelijktijdig ontwerpen van verschillende onderdelen van de regelgeving, zoals de ministeriële regeling, invoeringsregelgeving en de vier Aanvullingswetten.
Lees meer

VTH-stelsel op weg naar volwassenheid

Het stelsel van omgevingsdiensten staat stevig overeind, levert kwaliteit en is niet meer weg te denken bij Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Dit blijkt uit een onderzoek en een evaluatie van adviesbureau Berenschot. Bovendien ontwikkelt het stelsel zich gestaag door. De robuuste uitvoeringspraktijk is een stevige basis voor de opname van de Wet VTH in de Omgevingswet. Het onderzoek en de evaluatie van de Wet VTH zijn op 6 juli aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

De kracht van samenwerken - Nieuws-special

Samenwerking is een van de succesfactoren voor een goede implementatie van de Omgevingswet. Dit onderwerp kwam aan de orde tijdens verschillende bijeenkomsten die het programma Aan de slag met de Omgevingswet in de afgelopen periode met haar partners organiseerde. Zie de Nieuws-Special voor inspiratie voor uw eigen praktijk.
Lees meer

Informatiepunt Omgevingswet per telefoon: 088-7970790

Wist u dat u het Informatiepunt Omgevingswet niet alleen kunt bereiken via het vraagformulier op onze website, maar ook telefonisch: 088- 79 70 790?

Juridisch, digitaal én praktijk
Samen met onze partners informeert het Informatiepunt een breed publiek van overheden en niet-overheden over de Omgevingswet, AMvB's en ministeriele regelingen. Wij helpen u bij vragen over het juridisch stelsel, digitale voorzieningen en over de toepassing van de Omgevingswet in de praktijk.
Lees meer

Bestuurderstafel Flevoland over nieuwe rol overheden

Ondernemers en initiatiefnemers faciliteren, maar tegelijkertijd opkomen voor de belangen van álle inwoners. Hoe gaan wij als bestuurders om met deze en andere consequenties van de Omgevingswet? Die vraag stond centraal tijdens de Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland op 3 juli jongsleden.
Lees meer

Interessante publicaties

Scriptie Rechtszekerheid door flexibiliteit
Een vooruitblik op hoe gemeenten de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet gebruiken om het spanningsveld tussen flexibiliteit en rechtszekerheid in een omgevingsplan af te wegen.
Lees meer

Officiële publicaties

Agenda

14 september 2017 – Leveranciersbijeenkomst over Standaard Toepasbare Regels (STTR) voor het nieuwe Omgevingsloket
Op donderdag 14 september organiseert het programma 'Aan de slag met de Omgevingswet' een bijeenkomst over deze standaard voor ICT-leveranciers.
Lees meer
 
28 september 2017 – Congres Grip op de Omgevingswet
Jan Hendrik Dronkers, loco secretaris-generaal van het ministerie van IenM, gaat tijdens dit congres van Binnenlands Bestuur in op de stand van zaken rond de Omgevingswet.
Lees meer
 
5 oktober 2017 – VVM 6e Dag van de Omgevingswet
De combinatie van wetgeving en praktijk komt tijdens deze dag onder meer aan de orde in een duo-presentatie door Rosemarie Bastianen (Directeur Eenvoudig Beter, ministerie van IenM) en Ineke van der Hee (Directeur Programma Aan de Slag met de Omgevingswet). Daarnaast verzorgen medewerkers van IenM diverse deelsessies.
Lees meer

10 oktober 2017 – MER-dag IenM
10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht. Medewerkers van IenM leveren een bijdrage aan deze dag.
Lees meer
 
15 november 2017 – VNG-festival Invoering Omgevingswet
Bent u bezig met invoering van de Omgevingswet en vraagt u zich regelmatig af: “maar hóe dan?!” Reserveer dan 15 november 2017 voor het VNG Festival Invoering Omgevingswet: Hoe dan?!
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.
 

Redactie: Sonja Middendorp, Sabine Heijstek en Mireille de Heer


Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.