< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 52, 6 juli 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Inhoudsopgave

Eenvoudig Beter

Eenvoudiger en beter omgevingsrecht weer een stap dichterbij

Met de Omgevingswet wordt het omgevingsrecht eenvoudiger en beter. Een burger of bedrijf kan straks bij één loket één vergunning krijgen voor een ruimtelijk project. Bijvoorbeeld om een oude fabriek te gebruiken als winkel of woning. De overheid bundelt met de Omgevingswet de regels voor ruimtelijke projecten. Vier ontwerpbesluiten (AMvB's) bij de wet geven de spelregels van de Omgevingswet.
Lees meer

BLOG: Wie is bevoegd gezag? In 4 vragen naar het antwoord

Na bijna twee jaar projectleiderschap van het Omgevingsbesluit stop ik deze zomer bij de programmadirectie Eenvoudig Beter. Een tijd van afscheid nemen en terugkijken dus. Als ik terugdenk aan de beginperiode was het soms zoeken wat mijn rol was en waar ik over ging. En dat is een mooi bruggetje naar één van de belangrijkste onderwerpen in het Omgevingsbesluit: de regeling wie bevoegd is voor de omgevingsvergunning.
Lees meer

Nieuwe infographics: wie is bevoegd gezag voor de omgevingsvergunning?

Als u een omgevingsvergunning nodig hebt, wie beslist dan over uw aanvraag? De Omgevingswet hanteert als hoofdregel: de gemeente. Het Omgevingsbesluit regelt de uitzonderingen op deze regel. In een nieuwe serie infographics laten we voor vier praktijksituaties zien wie bevoegd gezag is voor vergunningen voor de uitbreiding van een bedrijf en hoe de aanvraag verloopt.
Lees meer

Expertsessies: Omgevingsregeling in de maak

De afgelopen periode is de ontwikkeling van de ministeriële regeling bij de Omgevingswet van start gegaan. In deze Omgevingsregeling worden regels voor het praktisch uitvoeren van de wet uit ongeveer 75 bestaande ministeriële regelingen samengevoegd. Hiermee wordt voortgebouwd op het fundament dat door de wet is gelegd.
Lees meer

Interview Minister Schultz in magazine rentmeesters

Wat betekent de Omgevingswet voor rentmeesters? De Nederlandse Vereniging van Rentmeesters (NVR) interviewde Minister Schultz van Haegen voor haar publicatie Nederland in transitie. 'Rentmeesters hebben een rol bij de realisatie van omgevingsvisies en omgevingsplannen. Zij kunnen partijen verbinden door actief mee te denken in de oplossingen zodat onze ruimte optimaal wordt benut en beschermd,' stelde de minister.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Schakeldag 2017 trekt ruim 1.100 bezoekers

Het druilerige weer hield medewerkers van overheden, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven niet tegen om zich op donderdag 29 juni al vroeg te melden in 1931 Congrescentrum in 's-Hertogenbosch. Ongeveer 1.100 geïnteresseerden ontmoetten elkaar op de jaarlijkse Schakeldag, ditmaal met het thema 'de kracht van samenwerken', gerelateerd aan het werken met de Omgevingswet.
Lees meer

Bestuurderstafel Flevoland over nieuwe rol overheden

Ondernemers en initiatiefnemers faciliteren, maar tegelijkertijd opkomen voor de belangen van álle inwoners. Hoe gaan wij als bestuurders om met deze en andere consequenties van de Omgevingswet? Die vraag stond centraal tijdens de Bestuurderstafel Omgevingswet Flevoland op 3 juli jongsleden.

Lees meer

Jouw Stad! winnaar Hackathon Omgevingswet 2017

Afgelopen weekend was Den Bosch het toneel van de tweede Hackathon Omgevingswet: 'Redesign The Netherlands, another 36 hours'. Tien teams van jonge 'hackers' leverden in anderhalf etmaal negen prototypes van hoog niveau op. De jury koos Jouw Stad! als winnaar, een Pokémon Go-app die inwoners actief betrekt bij plannen en ontwikkelingen in hun stad.
Lees meer

Slag-sessie Den Bosch: programma en HR samen aan de slag

Op donderdag 29 juni organiseerde het Programma Aan de slag met de Omgevingswet de eerste Slag-sessie van het tweede kwartaal. De aftrap van deze nieuwe reeks vond plaats in Theater aan de Parade in 's-Hertogenbosch. Naast programmamanagers en projectleiders waren er dit keer ook veel HR-medewerkers en -managers van de partij. Samenwerken was namelijk het thema.
Lees meer

Informatiepunt Omgevingswet nu ook telefonisch bereikbaar: 088 - 79 70 790

Vanaf 29 juni 2017 is het Informatiepunt Omgevingswet behalve via de website ook telefonisch te bereiken op telefoonnummer 088 - 79 70 790.
Lees meer

Verslag en presentaties Kennisdag over het digitale stelsel gepubliceerd

Op dinsdag 13 juni organiseerde het programma Aan de slag met de Omgevingswet een kennisdag voor ICT-leveranciers. Ruim 70 mensen vanuit verschillende leveranciers zijn deze dag bijgepraat over de ontwikkelingen rond het nieuwe digitale stelsel.
Lees meer

Interessante publicaties

Webpagina's over aanvullingswetten Omgevingswet
Parallel aan de Omgevingswet worden vier aanvullingswetten gemaakt. Het gaat om de onderwerpen bodem, geluid, natuur en grondeigendom. De aanvullingswetten gaan op in de Omgevingswet op het moment dat deze in werking treedt. Naast een algemene webpagina over de vier aanvullingswetten staan nu ook vier aparte pagina's per aanvullingswet online.

Publieksbrochure Vergunningvrij bouwen
De publieksbrochure Vergunningvrij bouwen is vernieuwd. U kunt hem hier downloaden.

Agenda

5 oktober 2017 – VVM 6e Dag van de Omgevingswet
Locatie: Utrecht
Lees meer

10 oktober 2017 – MER-dag IenM
10 oktober wordt de tweejaarlijkse IenM mer-dag gehouden. Op deze dag worden de kansen en mogelijkheden voor m.e.r. onderzocht.
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.
 

Redactie: Sonja Middendorp, Sabine Heijstek en Mireille de Heer


Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.