< Terug naar overzicht van deze nieuwsbrief

Jaargang 2017, Nummer 56, 21 december 2017

Nieuwsmail van interdepartementaal Programma Eenvoudig Beter, aangevuld met bijdragen van Programma Aan de slag met de Omgevingswet. Voor professionals bij de overheid, maatschappelijke organisaties of in het bedrijfsleven. Met praktijkvoorbeelden, wetenswaardigheden en nieuws over de Omgevingswet.

Inhoudsopgave

Eenvoudig Beter

2017: samen lopen over een brug die nog gebouwd wordt

Kerstgroet en terugblik op 2017 door Rosemarie Bastianen, directeur Eenvoudig Beter
De Kerst staat voor de deur, 2017 zit er bijna op. Wat heeft het jaar gebracht voor de stelselherziening van het omgevingsrecht? Ik ben benieuwd hoe het u is vergaan.
Lees meer

Hoe kan de bruidsschat het best vorm krijgen?

Hoe kan het ministerie van BZK de bruidsschat zo vormgeven, dat de gebruikers er zo goed mogelijk mee kunnen werken? Dat was de centrale vraag tijdens de expertsessie bruidsschat op 30 november. In de Jaarbeurs in Utrecht kwamen deskundigen van bevoegde gezagen en uitvoeringsorganisaties bij elkaar om het gesprek aan te gaan.
Lees meer

Over moeten en mogen: expertsessie over verordeningen in het omgevingsplan

Welke delen van gemeentelijke verordeningen móeten in een omgevingsplan worden opgenomen? Welke mógen in een omgevingsplan worden opgenomen? En welke níet? Op 20 november ging het ministerie van BZK samen met vertegenwoordigers van gemeenten, bureaus en koepels in een expertsessie op zoek naar de antwoorden.
Lees meer

In gesprek over financiële voorwaarden

Een deel van de bestaande regelingen over financiële voorwaarden voor gebiedsoverstijgende kosten komt niet terug in de Omgevingswet. Op verzoek van de provincies zegde minister Schultz toe om hierover in gesprek te gaan. Op 17 oktober vond een werkbijeenkomst plaats met inhoudelijk deskundigen van decentrale overheden en bedrijfsleven.
Lees meer

Blog | De zorgplicht: nu en straks onmisbaar

Vanochtend was het erg mistig toen ik in mijn auto stapte. Extra opletten geblazen en langzamer rijden maar, ook op plekken waar ik anders sneller mag. In het verkeer is het vanzelfsprekend om te blijven nadenken en iets extra´s te doen (extra opletten) of te laten (langzamer rijden) in het belang van de verkeersveiligheid.
Lees meer

Aan de slag met de Omgevingswet

Opbrengsten van het digitaal stelsel in vierde kwartaaldemonstratie

Op maandag 18 december 2017 waren ruim 250 aanwezigen bij de functionele demonstratie van het digitaal stelsel Omgevingswet in Amersfoort. Aan de hand van vijf praktijkproeven en vanuit het perspectief van de gebruiker (zoals handhaver en initiatiefnemer) werd de voortgang gepresenteerd door de contactpersonen van de provincie, de gemeente, het waterschap en het Rijk.
Lees meer

Pilotprogramma omgevingsvisie levert goede oogst op

De bodybuilder van Alphen, de hartjes van Leiden, de boom van Staphorst; het kwam op 7 december allemaal voorbij tijdens de omgevingsdag in de Jaarbeurs Innovation Mile in Utrecht. Acht gemeenten, een provincie en een regio keken met elkaar terug op het afgelopen jaar. Alle tien deden zij mee aan het pilotprogramma omgevingsvisie 2017 – 2018.
Lees meer

Grip op de invoering van de Omgevingswet

Hoe weet u of de aanpak van uw gemeente voor de Omgevingswet goed is? En of u, passend bij de ambities van uw gemeente, op tijd klaar bent? Vensters op de Omgevingswet geeft u de antwoorden.
In de afgelopen maanden is het Venstersconcept verder vervolmaakt met een testgroep van gemeenten.
Lees meer

Officiële publicaties

Agenda

Januari 2018 e.v. | Slagsessies Aan de slag met de Omgevingswet | Informeren, inspireren, ontmoeten, workshops, discussies
Het programma Aan de slag met de Omgevingswet organiseert ieder kwartaal interbestuurlijke sessies voor de trekkers implementatie Omgevingswet bij overheden. De Slagsessies. Hier wordt kennis gedeeld en komen ervaringen uit pilots en experimenten bij elkaar. Ook nieuwe producten worden besproken en verbeterd. Het programma van de sessies in januari is bekend.
Lees meer

Colofon

Uitgave communicatie Programmadirectie Eenvoudig Beter

Abonnementen
Nog geen abonnee? Meld u dan hier aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan altijd.

Redactie: Sonja Middendorp, Sabine Heijstek en Mireille de Heer

Meer weten?
Meer informatie vindt u op onze website.
Wilt u nog sneller op de hoogte zijn? Volg ons dan op twitter.

Frequentie varieertContact
Heeft u toch nog vragen?
Stuur een mail naar de postbus Eenvoudig Beter.